PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Dokumentacja poddziałania 2.2.1 PO KL III edycja konkursu grantów FGI

Wytyczne dla wnioskodawców pobierz plik [487kB]

1. Formularz wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik [864kB]
1. Formularz wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik [609kB]
1.1. Szczegółowy budżet projektu pobierz plik [59kB]

2. Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia pobierz plik [410kB]

3. Projekt umowy o udzielenie wsparcia pobierz plik [393kB]
3.1. Zakres minimum umowy partnerstwa pobierz plik [222kB]
3.2. Wzór weksla in blanco pobierz plik [9kB]
3.3. Wzór deklaracji wekslowej wystawcy weksla in blanco pobierz plik [456kB]
3.3. Wzór deklaracji wekslowej wystawcy weksla in blanco pobierz plik [147kB]
3.4. Wzór formularza identyfikacji finansowej pobierz plik [497kB]
3.4. Wzór formularza identyfikacji finansowej pobierz plik [119kB]
3.5. Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT pobierz plik [462kB]
3.5. Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT pobierz plik [126kB]
3.6. Wzór wniosku o wypłatę transzy zaliczki pobierz plik [1 654kB]
3.6. Wzór wniosku o wypłatę transzy zaliczki pobierz plik [124kB]
3.7. Wzór sprawozdania merytorycznego pobierz plik [699kB]
3.7. Wzór sprawozdania merytorycznego pobierz plik [424kB]
3.8. Wzór sprawozdania finansowego pobierz plik [133kB]
3.9. Wzór oświadczenia uczestnika projektu pobierz plik [900kB]
3.9. Wzór oświadczenia uczestnika projektu pobierz plik [168kB]
3.10. Zakres audytu pobierz plik [169kB]

4. Regulamin konkursu FGI pobierz plik [250kB]
4.1. Formularz oceny formalnej pobierz plik [304kB]
4.2. Formularz oceny merytorycznej pobierz plik [329kB]
4.3. Wzór deklaracji bezstronności i poufności pobierz plik [129kB]

5. Instrukcja ePUAP pobierz plik [270kB]

stopka PO KL

74/150/224/335/567/, ID=27580
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2012-06-18 13:24:45
Aktualizowany: 2012-06-18 15:45:02
Ilość odsłon: 20566
drukuj