PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  10
utworzony: 2014-05-22 10:57:59

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 22.05.2014 opublikowała aktualizację Zasad realizacji projektu innowacyjnego testującego w ramach Priorytetu II POKL. 

74/150/389/396/, ID=40570
utworzony: 2013-03-05 17:00:53

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 05.03.2013 opublikowano aktualizację Zasad realizacji projektu innowacyjnego testującego w ramach Priorytetu II POKL.

74/150/389/396/, ID=31595
utworzony: 2011-12-14 15:39:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje ostateczną listę umów o dofinansowanie zawartych w 2011 roku w ramach poddziałania 2.1.2 PO KL "Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności".

74/150/389/396/, ID=24319
utworzony: 2011-07-13 15:50:35

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę umów o dofinansowanie zawartych w 2011 roku  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Projekty innowacyjne testujące".

74/150/389/396/, ID=22224
utworzony: 2011-03-10 10:07:30

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie projektu, stosowany w odniesieniu do wniosków rekomendowanych przez Komisję Oceny Projektów, złożonych w odpowiedzi na konkursy nr POKL/2.1.2/2010/S oraz POKL/2.4/2010/I.

74/150/389/396/, ID=20212
utworzony: 2011-01-21 15:48:28

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 30.11.2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 6 poprawnych formalnie wniosków złożonych między 21 maja a 29 października 2010 r. w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.4/2010/I, ogłoszony w ramach II Priorytetu PO KL „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”.

74/150/389/396/, ID=19283
utworzony: 2010-11-30 15:28:59

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 3 listopada 2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 22 listopada 2010 r. zakończono ocenę formalną 6 wniosków o dofinansowanie projektu, natomiast w dniu 29 listopada 2010 r. zakończono ocenę formalną kolejnych 2 wniosków (podlegających uzupełnieniu ze względu na stwierdzone uchybienia formalne), złożonych między 21 maja a 29 października 2010 r. w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.4/2010/I.

74/150/389/396/, ID=18503
utworzony: 2010-11-03 16:18:26

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 29 października 2010 r. o godz. 16.30 zakończono nabór wniosków na konkurs nr POKL/2.4/2010/I (projekty innowacyjne testujące), ogłoszony w ramach II Priorytetu PO KL „ Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”.

74/150/389/396/, ID=18254
utworzony: 2010-09-13 16:10:17

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że ze względu na znaczną czasochłonność procesu przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych testujących w ramach Priorytetu II PO KL „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”, termin na ich składanie w ramach konkursu POKL/2.4/2010/I został wydłużony do dnia 29 października 2010 r. do godz. 16.30. 

74/150/389/396/, ID=17629
utworzony: 2010-06-11 10:03:00

W związku z wątpliwościami co do zastosowania zapisów Załącznika nr 1 do „Wytycznych dla Projektodawców…” obowiązujących w konkursie POKL/2.1.2/2010/S i POKL/2.4/2010/I , PARP przedstawia sposób prezentacji kosztów pośrednich rozliczanych w innych projektach realizowanych przez podmiot aplikujący i jego partnerów.

74/150/389/396/, ID=16028
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj