PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Dokumentacja konkursowa o dofinansowanie projektów innowacyjnych testujących

DOKUMENTY PODSTAWOWE

Wytyczne dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (pobierz plik) [644kB]

 

ZAŁĄCZNIKI DO WYTYCZNYCH

Załącznik 1 - Wymagania dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie
(pobierz plik) [453kB]

Załącznik 2 - Lista sprawdzająca kryteria formalne do samodzielnego wykorzystania oraz karta oceny formalnej
(pobierz plik) [429kB]

Załącznik 3 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie
(pobierz plik) [333kB]

Załącznik 4 - Życiorys kierownika projektu
(pobierz plik) [4 372kB]

Załacznik 5 - Oświadczenie o sprzęcie
(pobierz plik) [100kB]

Załącznik 6 - Ramowy program szkolenia
(pobierz plik) [110kB]

Załącznik 7 - Wzór umowy partnerstwa na rzecz realizacji projektu
(pobierz plik) [201kB]

Załącznik 8 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu
(pobierz plik) [342kB]

Załącznik 9 - Oświadczenie o niespełnianiu przesłanek wykluczających z ubiegania się o wsparcie
(pobierz plik) [4 363kB]

Załącznik 10 - Oświadczenie o niewprowadzaniu we wniosku zmian nieuzgodnionych z PARP
(pobierz plik) [98kB]

Załącznik 11 - Wzór tabeli protestu
(pobierz plik) [100kB]

Załącznik 12 - List intencyjny
(pobierz plik) [134kB]

Załącznik 13 - Umowa o współpracy ponadnarodowej
(pobierz plik) [499kB]

Załącznik 14 - Lista sprawdzająca do umowy o współpracy ponadnarodowej
(pobierz plik) [131kB]

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Załącznik 2 - Harmonogram płatności 
(pobierz plik) [36kB]

Załącznik 3 - Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT 
(pobierz plik) [102kB]

Załącznik 4 - Wzór weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej 
(pobierz plik) [194kB]

Załącznik 5 - Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
(pobierz plik) [106kB]

Załącznik 6 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 
(pobierz plik) [171kB]

Załącznik 7 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
(pobierz plik) [101kB]

Załącznik 8 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
(pobierz plik) [100kB]

Załącznik 9 - Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych pobierz plik [314kB]

Załącznik 10 - Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności pobierz plik [121kB]

 

stopka PO  KL

74/150/389/, ID=15802
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-05-28 11:15:00
Aktualizowany: 2011-03-18 15:46:26
Ilość odsłon: 15098
drukuj