PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Zakończenie konsultacji "Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakończono konsultacje „Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w ramach konkursu A.1 Poddziałanie 2.1.2.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  pragnie uprzejmie podziękować wszystkim osobom i podmiotom, które zgłaszając cenne uwagi przyczyniły się do poprawienia treści Wytycznych. Przedmiotowy dokument został zatwierdzony przez Instytucję Pośredniczącą i zamieszczony w zakładce Poddziałanie 2.1.2, w sekcji Dokumetacja.

Poniżej znajdą Państwo również zestawienie zgłoszonych uwag wraz ze stanowiskiem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji Wytycznych [87kB]

74/150/220/383/384/, ID=15427
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-04-30 10:41:46
Aktualizowany: 2010-04-30 10:43:11
Ilość odsłon: 8644
drukuj