PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  7
utworzony: 2011-01-04 15:55:38

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zachęca do składania wniosków w ramach II edycji konkursu na „Testowanie i wdrożenie usługi pilotażowej – doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw”. Termin składania wniosków upływa 10 stycznia 2011 r. o godzinie 16:30. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacja konkursową oraz najczęściej zadawanymi pytaniami

74/150/224/334/337/, ID=18963
utworzony: 2010-12-29 16:31:07

Korekta dokumentacji konkursowej – Instrukcji wypełniania Wniosku o udzielenie wsparcia dla II edycji konkursu na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej - doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla MSP, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.2.1. „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności".

Korekta dokumentacji konkursowej – Instrukcji wypełniania Wniosku o udzielenie wsparcia
dla II edycji konkursu na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej - doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla MSP

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Poddziałanie 2.2.1.
„Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności".

 

Korekta polega na wprowadzeniu, w punkcie II, podpunkt 4 Wniosku o udzielenie wsparcia (w miejscu gdzie Wnioskodawca wskazuje formę prawną, w jakiej prowadzi działalność gospodarczą), możliwości wpisania innej formy prawnej niż formy wymienione na liście znajdującej się w Instrukcji wypełniania Wniosku o udzielenie wsparcia.

 

Korekta ta umożliwia udział w konkursie podmiotom działającym w innej niż wymienione w Instrukcji formie prawnej, a deklarującym spełnienie kryteriów konkursowych.

 

Korekta Instrukcji
74/150/224/334/337/, ID=18811
utworzony: 2010-11-26 21:40:43

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że na grudzień 2010 r. zostało zaplanowane ogłoszenie II edycji konkursu na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej - doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla MSP.

74/150/224/334/337/, ID=18487
utworzony: 2010-06-22 13:11:49

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uwzględniając trudną sytuację, w jakiej z powodu powodzi mogli potencjalnie znaleźć się beneficjenci Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka,  Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej oraz Sektorowego Programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lub programów Phare, zwraca uwagę na zasady postępowania w sytuacji występowania siły wyższej.

74/150/224/334/337/, ID=16179
utworzony: 2010-06-21 09:28:01

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że została zakończona ocena wniosków o udzielenie wsparcia na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej – doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 

74/150/224/334/337/, ID=16139
utworzony: 2010-03-04 11:20:41

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zachęca wszystkich przedsiębiorców i potencjalnych wykonawców usług, do zapoznania się z dokumentem zawierającym zebrane pytania jakie zostały zadane w procesie konsultacji społecznych dokumentacji konkursowej na wybór Wykonawców mających przetestować i wdrożyć usługę pilotażową - doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla MSP, wraz z odpowiedziami.

74/150/224/334/337/, ID=14681
utworzony: 2009-12-15 15:23:39

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje wszystkich przedsiębiorców i potencjalnych wykonawców usług, że przedłużony został termin zgłaszania uwag do dokumentacji konkursowej na wybór Wykonawców usługi pilotażowej - doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla MSP.

 

74/150/224/334/337/, ID=13390
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj