PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Całościowy projekt ponadnarodowy - Partnerstwo międzynarodowe narzędziem adaptacyjności kadr

Założenia projektu opierają się na partnerskiej współpracy z instytucjami i podmiotami odpowiedzialnymi za opracowywanie i wdrażanie instrumentów wsparcia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, w tym Instytucjami Wdrażającymi, podmiotami współpracującymi w ramach sieci instytucji, władzami regionalnymi i lokalnymi w Wielkiej Brytanii, Francji, Danii, Niemczech, Norwegii, Holandii, Czechach, na Węgrzech i na Słowacji.

Lista krajów, zaproponowanych partnerów, z którymi nawiązana zostanie współpraca nie jest docelowa i może ulec zmianie w przypadku, gdy:

  • zostaną zidentyfikowane dodatkowe zakresy współpracy w poszczególnych obszarach,
  • inaczej zostaną zdefiniowane obszary współpracy,
  • zidentyfikowane będą podmioty z innych krajów, z którymi warto nawiązać współpracę w ramach projektu i poszczególnych zagadnień.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w zakresie rozwoju i poprawy jakości usług dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności oraz zacieśnienie współpracy ponadnarodowej poprzez:

  • wymianę doświadczeń z partnerami zagranicznymi,
  • adaptowanie i transfer sprawdzonych rozwiązań,
  • wypracowanie przez PARP rozwiązań opartych na doświadczeniach partnerów, przyczyniających się do bardziej efektywnego planowania, programowania i wdrażania powierzonych działań, jak również podejmowania (inicjowania/udziału) innych partnerskich przedsięwzięć ponadnarodowych.

Projekt przewiduje nawiązanie współpracy w ramach 3-4 umów partnerskich z podmiotami zagranicznymi dla następujących obszarów:

  • współpraca pomiędzy sieciami organizacji, świadczących wystandaryzowane usługi, w tym w zakresie rozwoju sieci, standardów organizacyjnych, standardów świadczenia usług, działań informacyjno-promocyjnych,
  • współpraca w obszarze działań wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w obszarze innowacyjności, m.in. rozwój badań, transfer technologii, dyfuzja innowacji, w tym świadczenie usług (zakres usług, sposoby, budowa systemu wsparcia, finansowanie),
  • klastry.

 

Planowane w ramach projektu działania uwzględniają wymagania wobec zakresu współpracy ponadnarodowej, określone w „Zaleceniach dla Instytucji Pośredniczących i Instytucji Pośredniczących II stopnia w zakresie projektów współpracy ponadnarodowej”. Zgodnie z zaleceniami kwalifikowalność działań jest uzależniona od łączenia ich w grupy (kombinacja działań). Wyklucza się np. możliwość realizacji projektów polegających wyłącznie na organizowaniu wizyt studyjnych.

 

 

stopka PO KL

74/150/224/336/, ID=13165
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-11-27 13:55:04
Aktualizowany: 2010-02-09 13:24:15
Ilość odsłon: 19200
drukuj