PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Informacje podstawowe dotyczące II edycji konkursu na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej - doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla MSP

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 2.2 „Wsparcie systemu dla adaptacyjności kadr"
Poddziałanie 2.2.1. „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające
rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności".

Projekt Systemowy PARP

„Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci”

Zadanie 6

„Testowanie realizacji nowych usług”

Usługa pilotażowa nr 1

„Testowanie i wdrożenie usługi pilotażowej – doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw”

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
(PARP)

Informuje, że została ogłoszona II edycja konkursu dla Wnioskodawców ubiegających się o możliwość przetestowania usługi pilotażowej nr 1: „Testowanie i wdrożenie usługi pilotażowej – doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw”

Wnioski należy składać w terminie od 16 grudnia 2010 r. do 10 stycznia 2011 r. w siedzibie PARP.

Na co: w ramach konkursu można uzyskać wsparcie na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej – doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw

Dla kogo: Wykonawcami, których zadaniem będzie przetestowanie usługi pilotażowej – doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mogą być podmioty, które spełniają łącznie poniższe kryteria:

  • działają na rzecz rozwoju gospodarczego,
  • posiadają wdrożony i zweryfikowany standard w zakresie świadczenia usług doradczych o charakterze ogólnym, spełniający wymagania świadczenia usług, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 roku w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. rok 2005, nr 27, poz. 221),
  • posiadają odpowiedni potencjał organizacyjny, techniczny i ekonomiczny oraz spełniają dodatkowe kryteria opisane w dokumentacji konkursowej oraz pod adresem: http://ksu.parp.gov.pl/pl/pilotazowe/optymalizacja_kosztow?first=Y

Klientami – odbiorcami usług optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, mogą być małe i średnie przedsiębiorstwa, w których przeprowadzone zostaną testy usługi pilotażowej – doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Klasyfikacja małych i średnich przedsiębiorców powinna odbywać się w oparciu o Definicję małych i średnich przedsiębiorstw zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.

Testy mogą być prowadzone także w mikro przedsiębiorstwie, pod warunkiem, że przychody netto danego przedsiebiorstwa ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 500.000 EURO i od trzech lat księgowość tego przedsiębiorstwa prowadzona jest w formie ksiąg rachunkowych, chyba że przedsiębiorca działa krócej na rynku i od samego początku prowadzi księgowość w formie księgi rachunkowej.

Testy mogą być prowadzone u każdego małego i średniego przedsiębiorcy (po uwzględnieniu ww. warunków) bez względu na branżę, w której działa oraz bez względu na formę prawną, w jakiej prowadzi działalność gospodarczą.

Więcej informacji będzie można odnaleźć w dokumentacji konkursowej, która zostanie opublikowana na początku grudnia 2010 r. oraz pod adresem: http://ksu.parp.gov.pl/pl/pilotazowe/optymalizacja_kosztow?first=Y

 

stopka PO KL

Informacje, że została ogłoszona II edycja konkursu dla Wnioskodawców ubiegających się o możliwość przetestowania usługi pilotażowej nr 1: „Testowanie i wdrożenie usługi pilotażowej – doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw”

Wnioski należy składać w terminie od 16 grudnia 2010 r. do 10 stycznia 2011 r. w siedzibie PARP.
74/150/224/334/, ID=13143
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-11-26 14:03:21
Aktualizowany: 2010-12-29 13:43:55
Ilość odsłon: 9980
drukuj