PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Wparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci

Głównym celem projektu jest zapewnienie przedsiębiorcom i osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą najwyższej jakości usług w kluczowych obszarach wymagających wsparcia państwa przez podmioty działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

  • zapewnienie w systemie podmiotów spełniających standardy i wymogi (organizacyjne, ekonomiczne i techniczne), świadczących usługi wymagające wsparcia państwa wg standardów w ww. zakresach
  • zapewnienie odpowiednich kwalifikacji osób świadczących usługi wymagające wsparcia państwa
  • utworzenie i rozwój powiązań wewnątrz systemu (struktur, tj.: krajowa, regionalne i merytoryczne)
  • działania promocyjne zapewniające powszechną informację o ofercie i zasadach korzystania z usług systemu
  • badania, ekspertyzy i opracowania dotyczące różnych aspektów rozwoju systemu
  • testowanie realizacji nowych usług.

Projekt umożliwi rozwój istniejących sieci wsparcia rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w kraju, świadczących usługi dla firm i osób podejmujących działalność gospodarczą.

Zostaną opracowane lub zmodyfikowane wymogi i standardy dotyczące podmiotów i każdej ze świadczonych przez nie usług, a także mechanizmy weryfikacji ich spełniania. Prowadzone będą audyty oraz działania skierowane na utrzymanie i rozwój standardów przez organizacje zarejestrowane w KSU i aspirujące do systemu.

Utworzony i rozwijany będzie tzw. system budowy kompetencji konsultantów KSU. Tzn., że każda grupa usług będzie miała określone wymogi kompetencyjne dla konsultantów je świadczących, mechanizmy weryfikacji niezbędnej do świadczenia usług wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności oraz sposoby ich utrzymywania, aktualizowania i rozwijania (w tym różne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych konsultantów).

Opracowana zostanie koncepcja powiązań wewnątrz systemu, utworzone będą struktury ułatwiające współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy usługodawcami i ich grupami, a także rozwijany będzie system wymiany informacji (w tym w formie narzędzia informatycznego i innych np. spotkań, itp.).

Na podstawie nowej strategii promocji KSU, prowadzone będą działania promocyjno-informacyjne na temat systemu i oferty jego usług.

Przewidziane są cykliczne badania, na podstawie analizy, których możliwe będzie monitorowanie kluczowych aspektów rozwoju systemu i rekomendowanie kierunków jego zmian. Badania te będą również podstawą do określenia potrzeb przedsiębiorców i innych klientów systemu w zakresie modyfikacji dotychczasowych i objęcia wsparciem nowych usług, form ich świadczenia lub zakresów tematycznych.

Na podstawie wyników badań opracowywane będą również wymogi i standardy dotyczące nowych lub zmodyfikowanych usług, które w ramach projektu będą mogły być przetestowane podczas ich pilotażowych wdrożeń w zainteresowanych nimi przedsiębiorstwach.

Grupą docelową projektu są podmioty wspierające rozwój przedsiębiorczości, świadczące określone usługi dla przedsiębiorców i osób podejmujących działalność gospodarczą, sieci usługodawców, ich pracownicy i konsultanci. Pośrednio będą to też: osoby odpowiedzialne za budowę, rozwój i koordynację systemu, pracujące w PARP lub w innych instytucjach centralnych/regionalnych, a także przedsiębiorcy i osoby podejmujące działalność gospodarczą, korzystający z usług świadczonych w akredytowanych instytucjach.

Przedsiębiorcy będą mogli korzystać również z nowych usług specjalistycznych, wdrażanych w ramach projektu pilotażowo przez usługodawców wybieranych każdorazowo w konkursach.

Więcej na temat oferty usług Krajowego Systemu Usług oraz usług pilotażowych na stronie internetowej KSU (link)

stopka PO KL

74/150/224/334/, ID=13142
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-11-26 13:47:47
Aktualizowany: 2013-01-08 10:43:43
Ilość odsłon: 26629
drukuj