PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych

(projekt zamknięty, realizowany w latach 2008-2012)

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępności dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą do bezpłatnych usług informacyjnych, stanowiących pierwszy, podstawowy element systemu kompleksowej oferty usług.

Zaplanowane w ramach projektu systemowego środki finansowe przeznaczone są na utworzenie i utrzymanie ogólnopolskiej sieci PK. Zadania przewidziane w projekcie to:

  • wybór Punktów Konsultacyjnych obejmujący organizację i przeprowadzenie konkursu na wybór PK
  • prowadzenie Punktów Konsultacyjnych wraz ze świadczeniem usług informacyjnych
  • audyt finansowy umów wsparcia na prowadzenie PK.

Projekt adresowany jest do podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego, świadczących usługi informacyjne w rozumieniu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które są zarejestrowane w KSU ww. zakresie i które zobowiążą się do nieodpłatnego świadczenia usług informacyjnych oraz do nie prowadzenia w okresie realizacji projektu działalności gospodarczej objętej jego zakresem.

Usługi informacyjne PK świadczone są bezpłatnie dla wszystkich przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Usługa PK poprzedzona jest diagnozą statusu i możliwości wsparcia finansowego zakładanej lub prowadzonej działalności gospodarczej i stanowi odpowiedź na indywidualne potrzeby klienta.

Po dokonaniu analizy potrzeb klienta, konsultanci PK udzielają kompleksowych informacji w zakresie:

  • prowadzenia działalności gospodarczej
  • zasad i możliwości korzystania z dostępnych instrumentów i form wsparcia
  • zasad i możliwości korzystania z usług specjalistycznych (doradczych proinnowacyjnych, finansowych, szkoleniowych, itp.)
  • innym, przydatnym w prowadzeniu działalności gospodarczej – np. bazy danych (instytucji i stowarzyszeń branżowych, wywiadowni gospodarczych, itp.).

W przypadku zainteresowania projektem kontakt pod adresem: ksu@parp.gov.pl

stopka PO KL

74/150/224/293/, ID=13116
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-11-26 13:27:54
Aktualizowany: 2012-05-30 17:51:03
Ilość odsłon: 26583
drukuj
Poddziałanie 2.2.1 PO KL