PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Konkursy na prowadzenie Punktów Konsultacyjnych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Działanie 2.2 „Wsparcie systemu dla adaptacyjności kadr"
Poddziałanie 2.2.1. „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające
rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności".
 
Na co: wsparcie na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego (PK) świadczącego bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą
Dla kogo: O wsparcie na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego może ubiegać się podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego, który jest zarejestrowany w KSU w zakresie usług informacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz zobowiąże się m.in. do:
  • nieodpłatnego świadczenia usług objętych wsparciem;
  • nieprowadzenia w okresie realizacji projektu działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług informacyjnych dotyczących: administracyjno-prawnych aspektów podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, dostępnych programów pomocy publicznej oraz innych dostępnych źródeł finansowania działalności gospodarczej, zasad i warunków ubiegania się o pomoc publiczną, chyba że działalność jest finansowana ze środków publicznych;
  • wykorzystania, w okresie realizacji projektu objętego wsparciem, nowych środków trwałych w ramach leasingu, wyłącznie w celach związanych z realizacją projektu;
  • prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej dla projektu objętego wsparciem.


Szczegółowe kryteria wyboru projektów określają Wytyczne dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na prowadzenie PK, które wraz z formularzem oferty znajdują się w dokumentacji konkursowej.


Konsultacje dokumentacji konkursowej - II edycja konkursu na prowadzenie PK

 

 Dokumentacja konkursowa - I edycja konkursu na prowadzenie PK wraz z listą rankingową, pytaniami i odpowiedziami oraz komunikatami

stopka PO KL

74/150/224/293/, ID=13114
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-11-26 13:07:25
Aktualizowany: 2010-02-09 13:19:56
Ilość odsłon: 14364
drukuj