PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Archiwum komunikatów


Ilość pozycji:  32
1 | 2 | 3 | 4  >  

utworzony: 2011-06-29 17:20:22

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 30 maja do 24 czerwca 2011 r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.2/2010/S, ogłoszony w ramach poddziałania 2.1.2 POKL, nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie projektu.

74/150/220/235/, ID=22003
utworzony: 2011-03-29 12:47:38

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia do konsultacji projekt „Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w ramach konkursu A.1/E.1.1  Poddziałanie 2.1.2.

 

74/150/220/235/, ID=20522
utworzony: 2009-04-29 11:40:54
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje ostateczną listę umów o dofinansowanie zawartych w 2008 oraz 2009 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2 "Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności".
74/150/220/235/, ID=9098
utworzony: 2009-04-02 13:13:43

Wyniki oceny wniosków o dofinansowanie projektu złożonych między 10 a 17 listopada 2008 r. w ramach poddziałania 2.1.2 PO KL

74/150/220/235/, ID=8650
utworzony: 2009-02-26 09:21:02
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę umów o dofinansowanie zawartych w 2009 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2 "Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności - projekty konkursowe" wg stanu na dzień 20 lutego 2009 r.
74/150/220/235/, ID=7940
utworzony: 2009-02-11 11:03:19

PARP informuje, że Instytucja Zarządzająca dla PO KL udostępniła Generator Wniosków Płatniczych (GWP) w wersji 1.0.4.

74/150/220/235/, ID=7317
utworzony: 2009-02-10 10:26:47
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę umów o dofinansowanie zawartych w 2008 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2 "Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności - projekty konkursowe".
74/150/220/235/, ID=7302
utworzony: 2009-01-27 15:51:30
PARP informuje, że Instytucja Zarządzająca POKL dokonała zmian w zakresie uregulowań dotyczących zasady konkurencyjności. W związku z powyższym zmodyfikowane zostały w punkcie 5.5.5 zapisy „Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach POKL" Poddziałanie 2.1.2 oraz zapisy w § 14 Wzoru umowy o dofinansowanie.
74/150/220/235/, ID=7128
utworzony: 2009-01-22 15:43:24
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 5 grudnia 2008 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach VII grupy (od 10.11.2008 r. do 17.11.2008 r.).

74/150/220/235/, ID=7071
utworzony: 2008-12-30 09:17:29
PARP informuje, iż na podstawie Zasad Finansowania POKL z dnia 15 września 2008 roku zmianom uległa treść następujących elementów dokumentacji konkursowej:
74/150/220/235/, ID=6895
1 | 2 | 3 | 4  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL