PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Zasady realizacji projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia Zasady realizacji projektów w ramach poddziałania 2.1.2 POKL.

Niniejszy dokument został opracowany w celu uregulowania zasad wdrażania projektów dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.1.2. Stanowi on kompendium zasad, praw i obowiązków spoczywających na Beneficjencie projektu.

Zasady realizacji projektów poddziałanie 2.1.2 POKL - 22.05.2014 pobierz plik [543kB]

Załącznik 1 Wymagania dotyczące audytu - 22.05.2014 (pobierz plik) [147kB]
Załącznik 2 Minimalny zakres umowy szkoleniowej - 22.05.2014 (pobierz plik) [110kB]
Załącznik 3 Ewidencja godzin pracy personelu (pobierz plik) [115kB]
Załącznik 4 Dziennik zajęć - 28.05.2010 (pobierz plik) [134kB]
Załącznik 5 Formularz zgłoszenia szkolenia - 28.05.2010 (pobierz plik) [82kB]
Załacznik 6 Oświadczenie o niedokonaniu wypłat niezwiązanych z projektem z konta dotacji oraz konta wkładu prywatnego pobierz plik [29kB]
Załącznik 7 Oświadczenie o dokonywaniu zakupu towarów i usług zgodnie z art. 6c ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pobierz plik [47kB]
Załącznik 7a Oświadczenie o dokonywaniu zakupu towarów i usług zgodnie z art. 6 c ustawy o  PARP - 28.09.2012 pobierz plik [31kB]
Załącznik 8 Oświadczenie o odsetkach bankowych naliczonych od przekazanych na wyodrębniony rachunek transz dofinansowania pobierz plik [25kB]
Załącznik 9 Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego pobierz plik [228kB]
Załącznik 10  Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej pobierz plik [1 144kB]
Załącznik 11 Lista sprawdzająca do umowy ponadnarodowej pobierz plik [115kB]
Załącznik 12 Zestawienie dokumentów potwierdzających wykonanie zadania - 28.09.2012 pobierz plik [34kB]
Załącznik 13 Szczególne warunki realizacji projektów fundusze szkoleniowe - 22.05.2014 pobierz plik [296kB]
Załącznik 14 Budżet porównawczy - 05.03.2013 pobierz plik [38kB]
Załącznik 15 Zestawienie pracowników zatrudnionych we wszystkich realizowanych projektach - 22.05.2014 pobierz plik [50kB]
Załącznik 16 Zestawienie wyposażenia zakupionego w ramach wszystkich projektów - 05.03.2013 pobierz plik [44kB]
Załącznik 17 Zestawienie_pzp_zasada_konkurencyjności - 22.05.2014 pobierz plik [55kB]
Załącznik 18 Zestawienie rozeznanie rynku - 22.05.2014 pobierz plik [48kB]
Załącznik 19 Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych - 05.03.2013 pobierz plik [769kB]
Załącznik 20 Oświadczenie dot. osób zatrudnionych od 01.01.2011 - 05.03.2013 pobierz plik [773kB]
Załącznik 21 Raport z usługi doradczej - 05.03.2013 pobierz plik [112kB]

 

 

Poprzednie wersje zasad realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL

Zasady realizacji projektów - 05.03.2013 pobierz plik (827kB)

załączniki do Zasad realizacji 2.1.2 POKL z 05.03.2013 pobierz plik (740kB)

Zasady realizacji projektów - 27.12.2012 pobierz plik (547kB)

załączniki do Zasad realizacji 2.1.2 POKL z 27.12.2012 pobierz plik (540kB)

Zasady realizacji projektów - 28.09.2012 pobierz plik (613kB)

Zasady realizacji projektów - 28.09.2012 (załączniki od 1 do 12) pobierz plik (886kB)

Zasady realizacji projektów - 20.02.2012 pobierz plik (996kB)

Zasady realizacji projektów - 25.02.2011 pobierz plik (362kB)

Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.2. (28.05.2010) pobierz plik (339kB)

 

stopka PO KL

74/150/220/312/, ID=9288
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2009-05-14 15:13:53
Aktualizowany: 2014-05-22 12:20:09
Ilość odsłon: 26740
drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL