PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  173
<<  <  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  >  >>

utworzony: 2011-03-10 10:09:24

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie projektu, stosowany w odniesieniu do wniosków rekomendowanych przez Komisję Oceny Projektów, złożonych w odpowiedzi na konkursy nr POKL/2.1.2/2010/S oraz POKL/2.4/2010/I.

74/150/220/312/313/, ID=20213
utworzony: 2011-02-25 12:57:44

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 25.02.2011r. opublikowano aktualizację „Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach poddziałania 2.1.2 PO KL”.

74/150/220/312/313/, ID=19991
utworzony: 2011-02-24 15:29:43

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 25.01.2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 7 poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach IX grupy (od 27.12.2010 r. do 30.12.2010 r.).

74/150/220/312/313/, ID=19972
utworzony: 2011-02-22 16:15:00

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 4.01.2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną jednego poprawnego formalnie wniosku złożonego w ramach VIII grupy (od 29.11.2010 do 24.12.2010 r.).

74/150/220/312/313/, ID=19944
utworzony: 2011-02-15 13:57:50

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje zaktualizowaną listę umów o dofinansowanie zawartych w 2010 oraz 2011 roku  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2 "Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności".

74/150/220/312/313/, ID=19844
utworzony: 2011-01-25 13:01:06

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 4 stycznia 2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 17 stycznia 2011 r. zakończono ocenę formalną 6 wniosków o dofinansowanie projektu, natomiast w dniu 25 stycznia 2011 r. zakończono ocenę formalną jednego wniosku (podlegającego uzupełnieniu ze względu na stwierdzone uchybienia formalne), złożonych między 27 a 30 grudnia 2010 r. w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2010/S.

74/150/220/312/313/, ID=19316
utworzony: 2011-01-25 12:59:11

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 21.12.2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną pięciu poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach VII grupy (od 2.11.2010 r. do 26.11.2010 r.). Rekomendację Komisji otrzymał jeden wniosek o dofinansowanie.

74/150/220/312/313/, ID=19315
utworzony: 2011-01-13 12:29:06

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę umów o dofinansowanie zawartych w 2010 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2 "Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności". Umowy o dofinansowanie zostały zawarte w odniesieniu do projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.2/2010/S oraz rekomendowanych do otrzymania dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów.

74/150/220/312/313/, ID=19110
utworzony: 2011-01-04 12:51:32

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 27 do 30 grudnia 2010 r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2010/S, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, przyjęto 7 wniosków o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 13 267 758,43 PLN, które zostały skierowane do oceny formalnej.

74/150/220/312/313/, ID=18955
utworzony: 2011-01-04 12:48:13

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 28 grudnia 2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 28 grudnia 2010 r. zakończono ocenę formalną 1 wniosku o dofinansowanie projektu, złożonego między 29 listopada a 24 grudnia 2010 r. w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2010/S.

74/150/220/312/313/, ID=18954
<<  <  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL