PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  173
<<  <  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  >  >>

utworzony: 2011-08-30 10:54:49

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 25 lipca 2011 r. do 19 sierpnia 2011 r. w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2011/S, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, przyjęto 1 wniosek o dofinansowanie projektu na kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 633 239,32 PLN, który został skierowany do oceny formalnej.

74/150/220/312/313/, ID=22797
utworzony: 2011-08-12 16:33:28

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje  ostateczną  listę umów o dofinansowanie zawartych w 2010 oraz 2011 roku  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2 "Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności".

74/150/220/312/313/, ID=22630
utworzony: 2011-08-09 14:56:23

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia aktualizację szczegółowego harmonogramu przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie (etap oceny formalnej, etap oceny merytorycznej, etap podpisania umowy o dofinansowanie) w odniesieniu do wniosków złożonych w drugiej rundzie konkursowej w ramach konkursu otwartego nr PO KL/2.1.2/2011/S (złożone między 27 czerwca 2011 r. a 22 lipca 2011 r.).

74/150/220/312/313/, ID=22573
utworzony: 2011-07-27 15:46:42

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 26 lipca 2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 25 lipca 2011 r. zakończono ocenę formalną 4 wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych między 27 czerwca a 22 lipca 2011 r. (II termin naboru) w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2011/S.

74/150/220/312/313/, ID=22304
utworzony: 2011-07-26 16:09:02

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 27 czerwca 2011 r. do 22 lipca 2011 r. w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2011/S, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, przyjęto 4 wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 13 153 565,53 PLN, co stanowi 39,56% alokacji dostępnej w ramach konkursu (pomniejszonej o rezerwę na poczet odwołań od wyników oceny).

74/150/220/312/313/, ID=22296
utworzony: 2011-07-13 15:34:15

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje zaktualizowaną listę umów o dofinansowanie zawartych w 2010 oraz 2011 roku  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2 "Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności".

74/150/220/312/313/, ID=22222
utworzony: 2011-06-29 16:39:08

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 30 maja do 24 czerwca 2011 r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.2/2010/S, ogłoszony w ramach poddziałania 2.1.2 POKL, nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie projektu.

 

74/150/220/312/313/, ID=22002
utworzony: 2011-06-15 12:31:14

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje zaktualizowaną listę umów o dofinansowanie zawartych w 2010 oraz 2011 roku  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2 "Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności".

74/150/220/312/313/, ID=21815
utworzony: 2011-05-17 11:54:51

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje zaktualizowaną listę umów o dofinansowanie zawartych w 2010 oraz 2011 roku  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2 "Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności".

74/150/220/312/313/, ID=21392
utworzony: 2011-03-14 08:56:13

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 24 lutego 2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 11 marca 2011 r. Instytucja Pośrednicząca dla II Priorytetu PO KL wyraziła zgodę na zwiększenie alokacji środków dostępnych w konkursie nr POKL/2.1.2/2010/S o kwotę 8 859 070,99 PLN. W związku z powyższym ostateczna wartość alokacji środków dostępnych w ramach konkursu wynosi 30 859 070,99 PLN.

74/150/220/312/313/, ID=20269
<<  <  3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL