PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  173
<<  <  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  >  >>

utworzony: 2011-12-05 16:22:41

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 14 listopada 2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 10 listopada 2011 r. zakończono ocenę formalną 2 wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych między 17 października a 10 listopada 2011 r. (VI termin naboru) w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2011/S.

74/150/220/312/313/, ID=24172
utworzony: 2011-11-14 16:31:44

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 17 października do 10 listopada 2011 r. w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.2/2011/S, ogłoszony w ramach poddziałania 2.1.2 PO KL, przyjęto 2 wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 4 376 320,36 PLN, które zostały skierowane do oceny formalnej.

74/150/220/312/313/, ID=23952
utworzony: 2011-11-09 15:47:33

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 12.10.2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną jednego poprawnego formalnie wniosku złożonego w ramach IV grupy (od 22.08.2011 r. do 16.09.2011 r.).

74/150/220/312/313/, ID=23923
utworzony: 2011-10-31 13:44:19

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 12.10.2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną jednego poprawnego formalnie wniosku złożonego w ramach III grupy (od 25.07.2011 r. do 19.08.2011 r.).

74/150/220/312/313/, ID=23803
utworzony: 2011-10-19 16:01:12

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 18 października 2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 19 października 2011 r. zakończono ocenę formalną 2 wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych między 19 września a 14 października 2011 r. (V termin naboru) w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2011/S.

74/150/220/312/313/, ID=23619
utworzony: 2011-10-18 15:54:45

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 19 września do 14 października 2011 r. w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2011/S, ogłoszony w ramach poddziałania 2.1.2 POKL, przyjęto 2 wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 2 966 487,30 PLN, które zostały skierowane do oceny formalnej.

74/150/220/312/313/, ID=23593
utworzony: 2011-10-12 15:30:40

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 19 września 2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 19 września 2011 r. zakończono ocenę formalną 1 wniosku o dofinansowanie projektu, złożonego między 22 sierpnia 2011 r. a 16 września 2011r. (IV termin naboru) w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2011/S.

74/150/220/312/313/, ID=23532
utworzony: 2011-10-12 15:29:18

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 30 sierpnia 2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 29 sierpnia 2011 r. zakończono ocenę formalną 1 wniosku o dofinansowanie projektu, złożonego między 25 lipca a 19 sierpnia 2011 r. (III termin naboru) w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2011/S.

74/150/220/312/313/, ID=23531
utworzony: 2011-09-23 14:43:08

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 09.08.2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną czterech poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach II grupy (od 27.06.2011 r. do 22.07.2011 r.).

74/150/220/312/313/, ID=23235
utworzony: 2011-09-19 16:54:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 22 sierpnia 2011 r. do 16 września 2011 r. w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2011/S, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, przyjęto 1 wniosek o dofinansowanie projektu na kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 1 740 801,51 PLN, który został skierowany do oceny formalnej.

74/150/220/312/313/, ID=23159
<<  <  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL