PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  173
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  >  >>

utworzony: 2012-03-13 15:21:37

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 17.01.2012 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną siedemnastu poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach VIII grupy (od  14.12.2011 r. do 30.12.2011 r.). Rekomendację KOP otrzymały cztery wnioski o dofinansowanie.

74/150/220/312/313/, ID=26098
utworzony: 2012-02-21 10:29:08

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 20 lutego 2012r. opublikowano aktualizację „Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL”.

74/150/220/312/313/, ID=25678
utworzony: 2012-02-01 16:33:24

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 21.12.2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną czterech poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach VII grupy (od  14.11.2011 r. do 9.12.2011 r.).

74/150/220/312/313/, ID=25209
utworzony: 2012-01-17 15:57:02

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 5 stycznia 2012 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 10 stycznia 2012 r. zakończono ocenę formalną 20 wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych między 12 a 30 grudnia 2011 r. (VIII termin naboru) w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2011/S.

74/150/220/312/313/, ID=24981
utworzony: 2012-01-13 09:16:57

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż zmianie uległ harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie (etap oceny formalnej, etap oceny merytorycznej, etap podpisania umowy o dofinansowanie) w odniesieniu do wniosków złożonych w ósmej grupie w ramach konkursu otwartego nr POKL/2.1.2/2011/S . 

74/150/220/312/313/, ID=24896
utworzony: 2012-01-12 15:01:32

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 21 grudnia 2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 12 stycznia 2012 r. zakończono ocenę formalną 5 wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych między 14 listopada a 9 grudnia 2011 r. (VII termin naboru) w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2011/S.

74/150/220/312/313/, ID=24894
utworzony: 2012-01-10 15:21:11

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 14.11.2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną jednego poprawnego formalnie wniosku złożonego w ramach VI grupy (od  17.10.2011 r. do 10.11.2011 r.). Drugi poprawny formalnie wniosek na pisemną prośbę Projektodawcy został wycofany z oceny merytorycznej.

74/150/220/312/313/, ID=24843
utworzony: 2012-01-05 15:49:54

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 12 do 30 grudnia 2011 r. w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.2/2011/S, ogłoszony w ramach poddziałania 2.1.2 PO KL, przyjęto 20 wniosków o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 57 677 995,44 PLN, które zostały skierowane do oceny formalnej.

74/150/220/312/313/, ID=24741
utworzony: 2011-12-21 15:53:58

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 14 listopada do 9 grudnia 2011 r. w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.2/2011/S, ogłoszony w ramach poddziałania 2.1.2 PO KL, przyjęto 5 wniosków o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 12 007 859,42 PLN, które zostały skierowane do oceny formalnej.

74/150/220/312/313/, ID=24414
utworzony: 2011-12-19 09:43:21

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 18.10.2011 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną dwóch poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach V grupy (od 19.09.2011 r. do 14.10.2011 r.).

74/150/220/312/313/, ID=24366
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL