PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  173
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  >  >>

utworzony: 2012-12-27 14:55:09

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 27.12.2012 opublikowano aktualizację Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL.

74/150/220/312/313/, ID=30532
utworzony: 2012-12-27 14:28:18

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) działając na podstawie rozporządzenia z dnia 4 września 2012 r. Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 1064) ogłasza konkurs zamknięty o nr POKL/2.1.2/FS na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.1.2 „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

74/150/220/312/313/, ID=30522
utworzony: 2012-12-12 14:19:46

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje ostateczną listę umów o dofinansowanie zawartych w 2012 roku w ramach poddziałania 2.1.2 PO KL "Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności". Umowy zostały zawarte w odniesieniu do projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.2/2011/S oraz rekomendowanych do otrzymania dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów.

74/150/220/312/313/, ID=30327
utworzony: 2012-11-08 09:28:50

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z trwającymi naborami wniosków w ramach poddziałania 2.1.1 oraz 2.1.2 PO KL informuje, że w przypadku aplikowania za pośrednictwem platformy ePUAP należy dołączyć wszystkie załączniki wymagane w dokumentacji konkursowej, w tym wniosek o dofinansowanie projektu.

74/150/220/312/313/, ID=29543
utworzony: 2012-10-31 15:54:31

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia do konsultacji projekt „Wytycznych” dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu na wsparcie dla tworzenia i zwiększenia wartości zakładowych funduszy szkoleniowych w MMŚP połączone z wdrożeniem mechanizmów współzarządzania nimi przez partnerów społecznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” w ramach konkursu A.2, Poddziałanie 2.1.2.

74/150/220/312/313/, ID=29420
utworzony: 2012-10-22 09:24:08

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 19.10.2012 opublikowano aktualizację „Wytycznych dla Projektodawców” w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL.

74/150/220/312/313/, ID=29249
utworzony: 2012-10-12 13:53:33

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 12.10.2012 opublikowano aktualizację „Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL”.

74/150/220/312/313/, ID=29064
utworzony: 2012-08-14 16:04:44

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę umów o dofinansowanie zawartych w 2012 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2 "Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności". Umowy o dofinansowanie zostały zawarte w odniesieniu do projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.2/2011/S oraz rekomendowanych do otrzymania dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów.

74/150/220/312/313/, ID=28389
utworzony: 2012-06-14 14:11:57

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę umów o dofinansowanie zawartych w 2012 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2 "Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności". 

74/150/220/312/313/, ID=27528
utworzony: 2012-06-01 14:15:40

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną dwóch wniosków o dofinansowanie, przywróconych do oceny merytorycznej po pozytywnym rozpatrzeniu protestu. Przedmiotowe wnioski nie uzyskały rekomendacji KOP.

74/150/220/312/313/, ID=27386
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL