PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  173
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  >  >>

utworzony: 2013-03-05 16:25:55

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 05.03.2012 opublikowano aktualizację Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL.

74/150/220/312/313/, ID=31590
utworzony: 2013-02-20 16:09:25

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 25 stycznia 2013r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 18 lutego 2013r. zakończono ocenę formalną 54 wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.2/2012/S.

74/150/220/312/313/, ID=31395
utworzony: 2013-02-13 16:47:42

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ocenie wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs „Wsparcie dla tworzenia i zwiększenia wartości zakładowych funduszy szkoleniowych w MMŚP połączone z wdrożeniem mechanizmów współzarządzania nimi przez partnerów społecznych” będzie stosowana znowelizowana wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL.

74/150/220/312/313/, ID=31302
utworzony: 2013-02-13 16:44:58

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o zmianach wprowadzonych w Katalogach maksymalnych dopuszczalnych wynagrodzeń i stawek dla towarów i usług dla konkursu nr POKL/2.1.2/2012/FS.

74/150/220/312/313/, ID=31301
utworzony: 2013-02-12 12:42:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że wnioski o dofinansowanie w konkursie ogłoszonym 27 grudnia 2012 r. o numerze POKL/2.1.2/FS na dofinansowanie projektów na wsparcie dla tworzenia i zwiększenia wartości zakładowych funduszy szkoleniowych w MMŚP połączone z wdrożeniem mechanizmów współzarządzania nimi przez partnerów społecznych, można składać do godziny 16.30 (wcześniej podano godzinę 16.00) 28 lutego 2013 r.

74/150/220/312/313/, ID=31282
utworzony: 2013-01-25 16:15:10

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 14 stycznia 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 18 stycznia 2013 r. zakończono ocenę formalną 54 wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.2/2012/S.

74/150/220/312/313/, ID=31029
utworzony: 2013-01-24 16:36:09

W związku z dużym zainteresowaniem spotkaniem dotyczącym konkursu "Wsparcie dla tworzenia i zwiększenia wartości zakładowych funduszy szkoleniowych w MMŚP" PARP postanowiła zmienić formułę spotkań z indywidualnych na jedno spotkanie dla wszystkich zainteresowanych organizacji. Spotkanie odbędzie się 30 stycznia 2013 r. o g. 11 w siedzibie PARP.

74/150/220/312/313/, ID=31019
utworzony: 2013-01-21 10:03:02

W nawiązaniu do komunikatu z 11 stycznia 2013 r. w sprawie spotkania informacyjnego w ramach konkursu „"Wsparcie dla tworzenia i zwiększenia wartości zakładowych funduszy szkoleniowych w MMŚP" (http://pokl.parp.gov.pl/index/more/30833), PARP informuje, że z każdą z organizacji, która przysłała swoje zgłoszenie PARP, zorganizuje indywidualne spotkania. Zaproszenia na spotkania zostaną przekazane do organizacji e-mailem.

74/150/220/312/313/, ID=30947
utworzony: 2013-01-14 16:35:41

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 28 grudnia 2012 r. zakończono nabór wniosków na konkurs nr POKL/2.1.2/2012/S, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności”.

74/150/220/312/313/, ID=30874
utworzony: 2013-01-11 12:14:55

W związku z ogłoszonym konkursem na dokapitalizowanie funduszy szkoleniowych pt.  „Wsparcie dla tworzenia i zwiększenia wartości zakładowych funduszy szkoleniowych w MMŚP połączone z wdrożeniem mechanizmów współzarządzania nimi przez partnerów społecznych” (konkurs o nr POKL/2.1.2/FS) zapraszamy do zgłaszania się na spotkanie informacyjne wszystkie organizacje uprawnione do otrzymania dofinansowania w tym konkursie, tj.:

74/150/220/312/313/, ID=30833
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL