PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  173
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  >  >>

utworzony: 2013-06-19 15:36:51

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 22 maja 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 3 czerwca 2013 r. Instytucja Pośrednicząca wyraziła zgodę na zwiększenie alokacji w ramach konkursu POKL/2.1.2/FS o kwotę 835 361,00 PLN.

74/150/220/312/313/, ID=33662
utworzony: 2013-05-29 11:18:21

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 23 maja 2013 roku zakończono ocenę formalną wniosku o dofinansowanie, przywróconego do oceny formalnej po pozytywnym rozpatrzeniu protestu. Przedmiotowy wniosek został skierowany do oceny merytorycznej.

74/150/220/312/313/, ID=33302
utworzony: 2013-05-27 16:01:56

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 7 maja 2013r. Instytucja Pośrednicząca wyraziła zgodę na zwiększenie alokacji w ramach konkursu POKL/2.1.2/2012/S o kwotę 1 319 183,03 PLN.

74/150/220/312/313/, ID=33266
utworzony: 2013-05-22 15:51:21

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 14 poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/FS. Rekomendację KOP otrzymało 5 wniosków o dofinansowanie.

74/150/220/312/313/, ID=33196
utworzony: 2013-04-16 16:21:08

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 35 poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2012/S (7 wniosków podlegających uprzednio ocenie merytorycznej, ze względu na stwierdzone na tym etapie istotne uchybienia skierowano do ponownej oceny formalnej, w wyniku której zostały one odrzucone ze względu na niespełnienie jednego z kryteriów dostępu). Rekomendację KOP otrzymało 8 wniosków o dofinansowanie.

74/150/220/312/313/, ID=32377
utworzony: 2013-04-09 14:44:37

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 27 marca 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 8 kwietnia 2013 r. zakończono ocenę formalną wniosku o dofinansowanie projektu skierowanego do uzupełnień po ocenie formalnej, złożonego w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/FS.

74/150/220/312/313/, ID=32222
utworzony: 2013-03-27 14:00:00

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 14 marca 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 20 marca 2013 r. zakończono ocenę formalną 15 wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/FS.

74/150/220/312/313/, ID=31877
utworzony: 2013-03-18 16:00:02

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 25 stycznia 2013r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o aktualizacji harmonogramu oceny wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr POKL/2.1.2/2012/S.

74/150/220/312/313/, ID=31804
utworzony: 2013-03-14 09:52:40

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 28 lutego 2013 r. zakończono nabór wniosków na konkurs nr POKL/2.1.2/FS, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności”.

74/150/220/312/313/, ID=31745
utworzony: 2013-03-05 16:50:15

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 05.03.2013 opublikowano aktualizację Zasad realizacji projektu innowacyjnego testującego w ramach Priorytetu II POKL.

74/150/220/312/313/, ID=31594
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL