PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  173
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  >  >>

utworzony: 2014-05-14 13:37:31

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 11 kwietnia 2014 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 12 maja 2014 r. zakończono ocenę formalną 6 wniosków o dofinansowanie projektu skierowanych do uzupełnień po ocenie formalnej.

74/150/220/312/313/, ID=40331
utworzony: 2014-04-15 10:10:03

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje dokument zawierający opis najczęściej występujących uchybień i nieprawidłowości, który został przygotowany na podstawie wyników kontroli projektów konkursowych w ramach PO KL (Poddziałanie 2.1.1 i 2.1.2) przeprowadzanych w latach 2012-2013.

74/150/220/312/313/, ID=39569
utworzony: 2014-04-11 14:25:18

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 4 kwietnia 2014 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 11 kwietnia 2014 r. zakończono ocenę formalną 68 wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.2/2014/S.

74/150/220/312/313/, ID=39490
utworzony: 2014-04-04 14:04:49

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 31 marca 2014 r. zakończono nabór wniosków na konkurs nr POKL/2.1.2/2014/S, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności”.

74/150/220/312/313/, ID=39329
utworzony: 2014-03-19 15:26:18

Wprowadzenie modyfikacji w zapisach ww. wzorów zostało podyktowane m.in. koniecznością dokonania zmian porządkowych w treści umów związanych z aktualizacją aktów prawnych i publikatorów oraz zmianą nazwy Instytucji Zarządzającej w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.11.2013 r.  w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1390). Przedmiotowe zmiany nie stanowią pogorszenia warunków konkursowych.


74/150/220/312/313/, ID=39016
utworzony: 2014-01-15 12:02:08

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę umów o dofinansowanie zawartych w 2013 roku w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowy o dofinansowanie zostały zawarte w odniesieniu do projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.2/2012/S  oraz rekomendowanych do otrzymania dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów.

74/150/220/312/313/, ID=37937
utworzony: 2014-01-15 11:47:45

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę umów o dofinansowanie zawartych w 2013 roku w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowy o dofinansowanie zostały zawarte w odniesieniu do projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.2/FS „Fundusze Szkoleniowe” oraz rekomendowanych do otrzymania dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów.

74/150/220/312/313/, ID=37932
utworzony: 2013-12-12 12:15:34

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę umów o dofinansowanie zawartych w 2013 roku w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowy o dofinansowanie zostały zawarte w odniesieniu do projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.2/2012/S oraz rekomendowanych do otrzymania dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów.

74/150/220/312/313/, ID=37276
utworzony: 2013-12-12 11:49:33

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę umów o dofinansowanie zawartych w 2013 roku w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowy o dofinansowanie zostały zawarte w odniesieniu do projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.2/FS „Fundusze Szkoleniowe” oraz rekomendowanych do otrzymania dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów.

74/150/220/312/313/, ID=37272
utworzony: 2013-07-22 13:25:13

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 1 wniosku o dofinansowanie, skierowanego do oceny merytorycznej po pozytywnym rozpatrzeniu protestu od wyników oceny formalnej przez PARP. Wniosek ten nie otrzymał rekomendacji KOP.

74/150/220/312/313/, ID=34390
<<  <  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL