PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  173
<<  <  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 

utworzony: 2009-06-15 14:41:55

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia), wypełniając obowiązki wynikające z treści Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, prezentuje szczegółowy harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie (etap oceny formalnej, etap oceny merytorycznej, etap podpisania umowy o dofinansowanie) w odniesieniu do wniosków złożonych w pierwszej rundzie konkursowej w ramach konkursu otwartego nr PO KL/2.1.2/2009 (złożone między 18 a 29 maja 2009 r.).

74/150/220/312/313/, ID=9757
utworzony: 2009-05-18 16:34:38
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami zgłaszanymi pracownikom PARP, dotyczącymi zakresu podmiotów, które mogą aplikować o wsparcie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach poddziałania 2.1.2 PO KL, informujemy, iż zgodnie z treścią Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki organizacjami uprawnionymi do aplikowania o wsparcie w ramach ww. poddziałania są reprezentatywne organizacje związkowe i reprezentatywne organizacje pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.

74/150/220/312/313/, ID=9315
utworzony: 2009-05-14 15:18:17
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia projekt zasad realizacji projektów w ramach poddziałania2.1.2 POKL.
 
74/150/220/312/313/, ID=9289
<<  <  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL