PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  173
<<  <  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18  >  >>

utworzony: 2009-08-10 12:56:17

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną poprawnego formalnie wniosku złożonego w ramach I grupy (18-29 maja 2009r).

74/150/220/312/313/, ID=10718
utworzony: 2009-08-07 14:12:26

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 2009-07-29 (link) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 31 lipca 2009 r. zakończono ocenę formalną jedynego wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w okresie 13-24 lipca 2009r. w odpowiedzi na konkurs PO KL/2.1.2/2009.

74/150/220/312/313/, ID=10683
utworzony: 2009-07-29 12:07:33

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 13 do 24 lipca 2009 r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2009, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, przyjęto 1 wniosek o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 1 852 850,39 PLN, który został skierowany do oceny formalnej.

74/150/220/312/313/, ID=10487
utworzony: 2009-07-21 08:54:24

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 2009-07-13 (aktualizacja 2009-07-20) (link) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 16 lipca 2009 r. zakończono ocenę formalną 3 wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w okresie od 29 czerwca do 10 lipca 2009r. w odpowiedzi na konkurs PO KL/2.1.2/2009.

74/150/220/312/313/, ID=10226
utworzony: 2009-07-06 13:18:14

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 29 czerwca do 10 lipca 2009r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2009, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, przyjęto 3 wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 3 195 392,45 PLN, które zostały skierowane do oceny formalnej.

74/150/220/312/313/, ID=10019
utworzony: 2009-07-06 13:16:52
W nawiązaniu do komunikatu z dnia 2009-06-29 (aktualizacja 2009-07-02) (link) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 03 lipca 2009 r. zakończono ocenę formalną 4 wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w okresie od 15 do 26 czerwca 2009r. w odpowiedzi na konkurs PO KL/2.1.2/2009. Spośród ww. wniosków, ogólne kryteria formalne oraz szczegółowe kryteria dostępu spełniły 2 wnioski na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 7 224 388,18 PLN. Wnioski te zostaną skierowane do oceny merytorycznej.
74/150/220/312/313/, ID=10018
utworzony: 2009-06-29 16:37:08

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 15 do 26 czerwca 2009r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2009, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, przyjęto 4 wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 14 041 276,42 PLN, które zostały skierowane do oceny formalnej.

74/150/220/312/313/, ID=9966
utworzony: 2009-06-29 16:36:08

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 19.06.2009r (link) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 22 czerwca 2009 r. zakończono ocenę formalną 4 wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w okresie od 1 do 10 czerwca 2009r. w odpowiedzi na konkurs PO KL/2.1.2/2009.

74/150/220/312/313/, ID=9965
utworzony: 2009-06-19 09:47:01
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 1 do 10 czerwca 2009r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2009, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, przyjęto 4 wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 7 886 999,36 PLN, które zostały skierowane do oceny formalnej.
74/150/220/312/313/, ID=9839
utworzony: 2009-06-17 15:48:03

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż do dnia 29 maja 2009 r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2009, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, przyjęto 7 wniosków o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 23 264 058,44 PLN.

74/150/220/312/313/, ID=9812
<<  <  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL