PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  173
<<  <  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18  >  >>

utworzony: 2009-09-17 17:04:03

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 2009-09-07 (link). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 10 września 2009 r. zakończono ocenę formalną 2 wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w okresie 24 sierpnia – 4 września 2009r. w odpowiedzi na konkurs PO KL/2.1.2/2009.

74/150/220/312/313/, ID=11552
utworzony: 2009-09-11 10:01:45

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 21.07.2009r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną dwóch poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach IV grupy (od 29.06.2009 r. do 10.07.2009 r.).

74/150/220/312/313/, ID=11403
utworzony: 2009-09-10 13:13:43

PARP informuje, że Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała z dniem 10.09.2009 r. nowy wzór karty oceny merytorycznej dla Poddziałania 2.1.2 stanowiącej załącznik do Wytycznych dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ww. wzór stosowany będzie od następnej rundy konkursowej tj. w odniesieniu do wniosków złożonych od 21 września 2009 r. w ramach konkursu PO KL/2.1.2/2009.

74/150/220/312/313/, ID=11394
utworzony: 2009-09-07 16:14:07

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 24 sierpnia do 4 września 2009r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2009, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, przyjęto 2 wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 5 260 277,73 PLN, które zostały skierowane do oceny formalnej.

74/150/220/312/313/, ID=11340
utworzony: 2009-09-07 16:10:42

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 06.07.2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną dwóch poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach III grupy (od 15.06.2009 r. do 26.06.2009 r.).

74/150/220/312/313/, ID=11339
utworzony: 2009-09-04 16:03:50

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 2009-08-24 (linkPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 28 sierpnia 2009 r. zakończono ocenę formalną 2 wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w okresie 10 – 21 sierpnia 2009r. w odpowiedzi na konkurs PO KL/2.1.2/2009.

74/150/220/312/313/, ID=11323
utworzony: 2009-08-26 12:05:45

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 3 poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach II grupy (1-10 czerwca 2009r).

74/150/220/312/313/, ID=11161
utworzony: 2009-08-24 15:41:24

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 10 do 21 sierpnia 2009r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2009, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, przyjęto 2 wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 3 455 939,50 PLN, które zostały skierowane do oceny formalnej.

74/150/220/312/313/, ID=11122
utworzony: 2009-08-21 15:43:33

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 2009-08-10 (link) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 14 sierpnia 2009 r. zakończono ocenę formalną 4 wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w okresie 27 lipca – 7 sierpnia 2009r. w odpowiedzi na konkurs PO KL/2.1.2/2009.

74/150/220/312/313/, ID=11080
utworzony: 2009-08-10 12:58:04

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 27 lipca do 7 sierpnia 2009r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2009, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, przyjęto 4 wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 7 013 712,84 PLN, które zostały skierowane do oceny formalnej.

74/150/220/312/313/, ID=10719
<<  <  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL