PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  173
<<  <  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18  >  >>

utworzony: 2009-11-03 11:53:48

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 5 do 16 października 2009r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2009, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie projektu.

74/150/220/312/313/, ID=12408
utworzony: 2009-10-30 08:40:53

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 2009-09-04 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 2 poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach VII grupy (10-21 sierpnia 2009r).

74/150/220/312/313/, ID=12344
utworzony: 2009-10-26 16:11:37

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 5 do 16 października 2009r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2009, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie projektu.

74/150/220/312/313/, ID=12290
utworzony: 2009-10-20 11:08:46

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych DZ. U. z dnia 24 września 2009 r. NR 157, poz. 1241 z dniem 1 stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przejmuje od wszystkich instytucji zaangażowanych w dystrybucje funduszy unijnych, w tym również od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości , dokonywanie płatności wynikających z umów o dofinansowanie zawartych w ramach programów PO Innowacyjna Gospodarka, PO Kapitał Ludzki, PO Rozwój Polski Wschodniej.

74/150/220/312/313/, ID=12186
utworzony: 2009-10-19 13:02:19

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 2009-08-21 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 3 poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach VI grupy (27 lipca – 7 sierpnia 2009r).

74/150/220/312/313/, ID=12138
utworzony: 2009-10-16 11:37:45

W związku z pojawiającymi się pytaniami o interpretację zapisów Wytycznych dla Projektodawców, zamieszczonych w rozdziale 3.4 „Wymagane rezultaty i wartość dodana”, uprzejmie informuję, iż stanowisko PARP przedstawia się w tej kwestii następująco.

74/150/220/312/313/, ID=12108
utworzony: 2009-10-06 14:35:42

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 21 września do 2 października 2009r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2009, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie projektu.

74/150/220/312/313/, ID=11945
utworzony: 2009-10-02 13:45:49

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 2009-09-22 (link)  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 25 września 2009 r. zakończono ocenę formalną 1 wniosku, natomiast w dniu 1 października 2009 r. zakończono ocenę formalną drugiego wniosku (podlegającego uzupełnieniu) o dofinansowanie projektu.

74/150/220/312/313/, ID=11904
utworzony: 2009-09-24 15:29:45

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 07.08.2009r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną poprawnego formalnie wniosku złożonego w ramach V grupy (od 13.07.2009 r. do 24.07.2009 r.).

74/150/220/312/313/, ID=11704
utworzony: 2009-09-22 22:59:41

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 7 września do 18 września 2009r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2009, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, przyjęto 2 wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 7 947 029,38 PLN, które zostały skierowane do oceny formalnej.

74/150/220/312/313/, ID=11628
<<  <  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL