PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  173
<<  <  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18  >  >>

utworzony: 2009-12-30 08:46:10

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 14 do 24 grudnia 2009 r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.2/2009, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL, przyjęto 5 wniosków o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 10 659 715,10 PLN, które zostały skierowane do oceny formalnej.

74/150/220/312/313/, ID=13528
utworzony: 2009-12-18 14:59:37

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 14 grudnia 2009 r. (link) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 14 grudnia 2009 r. zakończono ocenę formalną 2 wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w okresie 30 listopada a 11 grudnia 2009r. w odpowiedzi na konkurs PO KL/2.1.2/2009.

74/150/220/312/313/, ID=13414
utworzony: 2009-12-14 13:23:39

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 30 listopada do 11 grudnia 2009r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2009, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, przyjęto 2 wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 2 103 567,53 PLN, które zostały skierowane do oceny formalnej.

74/150/220/312/313/, ID=13369
utworzony: 2009-12-10 13:19:44

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że ze względu na znaczną czasochłonność procesu przygotowania wniosków w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności”, terminy na ich składanie w ramach konkursu POKL/2.1.2/2009/P oraz konkursu POKL/2.1.2/2009/ I, zostały wydłużone do dnia 30 grudnia 2009 r.do godz. 16.30.

74/150/220/312/313/, ID=13330
utworzony: 2009-11-30 16:37:47

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 16 - 27 listopada 2009r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2009, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie projektu.

74/150/220/312/313/, ID=13229
utworzony: 2009-11-26 12:57:20

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że ze względu na fakt, iż do dnia 25 listopada 2009 r. w odpowiedzi na konkurs POKL/2.1.2/2009/P ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności” nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu współpracy ponadnarodowej, jak również ze względu na znaczną czasochłonność procesu przygotowania tego typu wniosków, termin na ich składanie został wydłużony do dnia 18 grudnia 2009 r. do godz. 16.30. Pozostałe warunki konkursu pozostają bez zmian.

74/150/220/312/313/, ID=13112
utworzony: 2009-11-19 12:46:46

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 2-13 listopada 2009r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2009, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, nie złożono żadnego wniosku o dofinansowanie projektu.

74/150/220/312/313/, ID=13046
utworzony: 2009-11-19 12:45:05

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 2009-10-02 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 2 poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach IX grupy (7-18 września 2009r).

74/150/220/312/313/, ID=13045
utworzony: 2009-11-06 15:37:33

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w ramach dokumentacji konkursowej dotyczącej konkursu nr PO KL/2.1.2/2009/I wprowadzony został dodatkowy dokument - wzór wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego.

74/150/220/312/313/, ID=12466
utworzony: 2009-11-04 14:29:38

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 2009-09-17 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 2 poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach VIII grupy (24 sierpnia - 4 września 2009r).

74/150/220/312/313/, ID=12438
<<  <  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL