PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  173
<<  <  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18  >  >>

utworzony: 2010-03-05 14:49:32

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 14.01.2010 r. (link)   Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach XI grupy (od 14.12.2009 r. do 24.12.2009 r.).

74/150/220/312/313/, ID=14715
utworzony: 2010-02-12 15:22:17

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 18.12.2009 r. (link)  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach X grupy (od 30.11.2009 r. do 11.12.2009 r.).

74/150/220/312/313/, ID=14427
utworzony: 2010-01-27 15:59:47

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 5 stycznia 2010r. (link) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 27 stycznia 2010r. zakończono ocenę formalną 2 wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs PO KL/2.1.2/2009/I.

74/150/220/312/313/, ID=13821
utworzony: 2010-01-27 15:58:18

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 5 stycznia 2010r. (link) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 27 stycznia 2010r. zakończono ocenę formalną 3 wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs PO KL/2.1.2/2009/P.

74/150/220/312/313/, ID=13820
utworzony: 2010-01-21 16:29:24

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 1 poprawnego formalnie wniosku złożonego pierwotnie w ramach VIII grupy (24 sierpnia – 4 września 2009 r.), dla którego ponowna ocena merytoryczna nastąpiła w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu przez PARP.

74/150/220/312/313/, ID=13756
utworzony: 2010-01-19 09:00:01

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 5 stycznia 2010r. (link) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 15 stycznia 2010r. zakończono ocenę formalną 2 wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w okresie od 28 do 31 grudnia 2009r. w odpowiedzi na konkurs PO KL/2.1.2/2009.

74/150/220/312/313/, ID=13694
utworzony: 2010-01-14 10:57:39

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 30 grudnia 2009r. (link) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 5 stycznia 2010 r. zakończono ocenę formalną 3 wniosków o dofinansowanie projektu, natomiast w dniu 12 stycznia 2010r. zakończono ocenę formalną pozostałych 2 wniosków (podlegających uzupełnieniu) złożonych w okresie od 14 do 24 grudnia 2009r. w odpowiedzi na konkurs PO KL/2.1.2/2009.

74/150/220/312/313/, ID=13646
utworzony: 2010-01-05 14:20:21

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 30 grudnia 2009 r. o godz. 16.30 zakończono nabór wniosków na konkurs nr POKL/2.1.2/2009/P (wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej), ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności”. Ogółem przyjęto 3 wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 2 856 623,23 PLN, co stanowi 30,07% alokacji dostępnej w ramach konkursu pomniejszonego o rezerwę ustanowioną na poczet procedury odwoławczej, tj. kwoty 9,5 mln PLN. Ww. wnioski zostały skierowane do oceny formalnej.

74/150/220/312/313/, ID=13579
utworzony: 2010-01-05 14:00:28

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 30 grudnia 2009 r. o godz. 16.30 zakończono nabór wniosków na konkurs nr POKL/2.1.2/2009/I (projekty innowacyjne testujące), ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności”. Ogółem przyjęto 2 wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 6 172 635,50 PLN, co stanowi 43,32% alokacji dostępnej w ramach konkursu pomniejszonego o rezerwę ustanowioną na poczet procedury odwoławczej, tj. kwoty 14,25 mln PLN. Ww. wnioski zostały skierowane do oceny formalnej.

74/150/220/312/313/, ID=13574
utworzony: 2010-01-05 13:55:47

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 28 do 31 grudnia 2009r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2009, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL złożono 2 wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 6 815 007,59 PLN, które zostały skierowane do oceny formalnej.

74/150/220/312/313/, ID=13571
<<  <  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL