PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  173
<<  <  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17  >  >>

utworzony: 2010-07-12 16:01:35

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 14 czerwca 2010 r. do 09 lipca 2010r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2010/S, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, przyjęto 3 wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 8 175 445,40 PLN, które zostały skierowane do oceny formalnej.

74/150/220/312/313/, ID=16570
utworzony: 2010-06-23 15:39:34

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 15 czerwca 2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 16 czerwca 2010 r. zakończono ocenę formalną 2 wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych między 17 maja a 11 czerwca 2010 r. w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2010/S.

74/150/220/312/313/, ID=16232
utworzony: 2010-06-22 13:08:19

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uwzględniając trudną sytuację, w jakiej z powodu powodzi mogli potencjalnie znaleźć się beneficjenci Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka,  Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej oraz Sektorowego Programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lub programów Phare, zwraca uwagę na zasady postępowania w sytuacji występowania siły wyższej.

74/150/220/312/313/, ID=16177
utworzony: 2010-06-18 16:12:01

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje ostateczną listę zawierającą informację nt. umowy o dofinansowanie projektów współpracy ponadnarodowej zawartej w 2010 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2 "Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności".

74/150/220/312/313/, ID=16131
utworzony: 2010-06-15 09:04:12

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 17 maja 2010 r. do 11 czerwca 2010r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2010/S, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, przyjęto 2 wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 5 140 031,00 PLN, co stanowi 36,07% alokacji dostępnej w ramach konkursu (pomniejszonej o rezerwę na poczet odwołań od wyników oceny).

74/150/220/312/313/, ID=16062
utworzony: 2010-06-11 09:56:38

W związku z wątpliwościami co do zastosowania zapisów Załącznika nr 1 do „Wytycznych dla Projektodawców…” obowiązujących w konkursie POKL/2.1.2/2010/S i POKL/2.4/2010/I , PARP przedstawia sposób prezentacji kosztów pośrednich rozliczanych w innych projektach realizowanych przez podmiot aplikujący i jego partnerów.

74/150/220/312/313/, ID=16027
utworzony: 2010-05-28 13:38:30

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu dzisiejszym opublikowano aktualizację „Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach poddziałania 2.1.2 PO KL”. 

74/150/220/312/313/, ID=15813
utworzony: 2010-03-24 15:01:37

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 05.01.2010 r. (link) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 3 poprawnych formalnie wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs POKL/2.1.2/2009/P (od 02.10.2009 r. do 30.12.2009 r.). 

74/150/220/312/313/, ID=14931
utworzony: 2010-03-24 14:59:01

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 05.01.2010 r. (link) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 2 poprawnych formalnie wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs POKL/2.1.2/2009/I (od 30.10.2009 r. do 30.12.2009 r.).

74/150/220/312/313/, ID=14930
utworzony: 2010-03-22 12:21:49

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 19.01.2010 r. (link) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach XII grupy (od 28.12.2009 r. do 31.12.2009 r.). 

74/150/220/312/313/, ID=14907
<<  <  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL