PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  173
<<  <  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16  >  >>

utworzony: 2010-10-06 14:36:07

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 6 września 2010 r. do 1 października 2010 r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2010/S, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, przyjęto 2 wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 5 793 256,00 PLN, które zostały skierowane do oceny formalnej.

74/150/220/312/313/, ID=17917
utworzony: 2010-10-01 16:12:18

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 17.08.2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną czterech poprawnych formalnie wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.2/2010/S w ramach III grupy (od 12.07.2010 r. do 6.08.2010 r.). Rekomendację Komisji otrzymały dwa wnioski o dofinansowanie.

74/150/220/312/313/, ID=17883
utworzony: 2010-09-14 11:28:58

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 7 września 2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 7 września 2010 r. zakończono ocenę formalną 4 wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych między 9 sierpnia a 3 września 2010 r. w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2010/S.

74/150/220/312/313/, ID=17646
utworzony: 2010-09-07 14:35:10

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 9 sierpnia 2010 r. do 3 września 2010 r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2010/S, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, przyjęto 4 wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 8 124 710,72 PLN, które zostały skierowane do oceny formalnej.

74/150/220/312/313/, ID=17558
utworzony: 2010-09-02 21:07:26

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 15.07.2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną trzech poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach II grupy (od 14.06.2010 r. do 9.07.2010 r.). Rekomendację Komisji otrzymał jeden wniosek o dofinansowanie.

74/150/220/312/313/, ID=17481
utworzony: 2010-08-17 15:45:24

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 10 sierpnia 2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 10 sierpnia 2010 r. zakończono ocenę formalną 3 wniosków o dofinansowanie projektu, natomiast w dniu 16 sierpnia 2010 r. zakończono ocenę formalną 1 wniosku (podlegającego uzupełnieniu ze względu na uchybienia formalne), złożonych między 12 lipca a 6 sierpnia 2010 r. w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2010/S.

74/150/220/312/313/, ID=17267
utworzony: 2010-08-10 15:16:57

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 12 lipca 2010 r. do 6 sierpnia 2010 r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2010/S, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, przyjęto 4 wnioski o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 7 534 654,86 PLN, które zostały skierowane do oceny formalnej.

74/150/220/312/313/, ID=17224
utworzony: 2010-08-02 16:18:40

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje ostateczną listę umów o dofinansowanie zawartych w 2009 oraz 2010 roku  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2 "Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności".

74/150/220/312/313/, ID=16779
utworzony: 2010-07-29 16:49:07

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 23.06.2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną dwóch poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach I grupy (od 17.05.2010 r. do 11.06.2010 r.).

74/150/220/312/313/, ID=16744
utworzony: 2010-07-15 14:56:49

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 12 lipca 2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 13 lipca 2010 r. zakończono ocenę formalną 3 wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych między 14 czerwca a 9 lipca 2010 r. w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2010/S.

74/150/220/312/313/, ID=16615
<<  <  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL