PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  173
<<  <  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  >  >>

utworzony: 2010-12-28 15:12:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 29 listopada 2010 r. do 24 grudnia 2010 r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2010/S, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, przyjęto 1 wniosek o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 3 876 880,00 PLN, który został skierowany do oceny formalnej.

74/150/220/312/313/, ID=18795
utworzony: 2010-12-21 13:37:13

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 30 listopada 2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 1 grudnia 2010 r. zakończono ocenę formalną 3 wniosków o dofinansowanie projektu, natomiast w dniu 14 grudnia 2010 r. zakończono ocenę formalną kolejnych 2 wniosków (podlegających uzupełnieniu ze względu na stwierdzone uchybienia formalne),  złożonych między 2 a 26 listopada 2010 r. w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2010/S.

74/150/220/312/313/, ID=18729
utworzony: 2010-12-15 16:40:09

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 10.11.2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną jednego poprawnego formalnie wniosku złożonego w ramach VI grupy (od 4.10.2010 r. do 29.10.2010 r.). 

74/150/220/312/313/, ID=18645
utworzony: 2010-11-30 15:44:37

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 2 listopada 2010 r. do 26 listopada 2010 r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2010/S, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, przyjęto 5 wniosków o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 14 292 817,80 PLN, które zostały skierowane do oceny formalnej.

74/150/220/312/313/, ID=18504
utworzony: 2010-11-30 15:24:35

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 12.10.2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną dwóch poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach V grupy (od 6.09.2010 r. do 1.10.2010 r.). Rekomendację Komisji otrzymał jeden wniosek o dofinansowanie.

74/150/220/312/313/, ID=18502
utworzony: 2010-11-10 14:43:36

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 28.10.2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że za zgodą Instytucji Pośredniczącej, zwiększono o 7 000 000,00 PLN alokację środków na konkurs nr POKL/2.1.2/2010/S, celem wsparcia większej liczby projektów złożonych w ramach ww. konkursu.

74/150/220/312/313/, ID=18335
utworzony: 2010-11-10 14:40:15

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 2 listopada 2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 3 listopada 2010 r. zakończono ocenę formalną 1 wniosku o dofinansowanie projektu, złożonego między 4 a 29 października 2010 r. w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2010/S.

74/150/220/312/313/, ID=18334
utworzony: 2010-11-02 13:39:02

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w okresie od 4 października 2010 r. do 29 października 2010 r. do godz. 16.30 w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2010/S, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 POKL, przyjęto 1 wniosek o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania wynoszącą 1 822 721,00 PLN, który został skierowany do oceny formalnej.

74/150/220/312/313/, ID=18228
utworzony: 2010-10-28 15:07:21

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 14.09.2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną czterech poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach IV grupy (od 9.08.2010 r. do 3.09.2010 r.).

74/150/220/312/313/, ID=18195
utworzony: 2010-10-12 15:43:09

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 6 października 2010 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 5 października 2010 r. zakończono ocenę formalną 2 wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych między 6 września a 1 października 2010 r. w odpowiedzi na konkurs nr PO KL/2.1.2/2010/S.

74/150/220/312/313/, ID=17984
<<  <  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  >  >>
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj
Poddziałanie 2.1.2
PO KL