PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Dokumentacja do poddziałania 2.1.2 PO KL

DOKUMENTY PODSTAWOWE

Wytyczne dla Projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (pobierz plik) [505kB]

ZAŁĄCZNIKI DO WYTYCZNYCH

Załącznik 1 - Wymagania dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie (pobierz plik) [473kB]

Załącznik 2 - Lista sprawdzająca kryteria formalne (pobierz plik) [342kB]

Załącznik 3 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego (pobierz plik) [316kB]

Załącznik 4 - Życiorys kierownika projektu (pobierz plik) [4 372kB]

Załącznik 5 - Oświadczenie o sprzęcie (pobierz plik) [100kB]

Załącznik 6 - Ramowy program szkolenia (pobierz plik) [110kB]

Załącznik 7 - Wzór umowy partnerstwa na rzecz realizacji projektu (pobierz plik) [201kB]

Załącznik 8 - Wzór umowy (pobierz plik) [342kB]

Załącznik 9 - Oświadczenie o niespełnianiu rzesłanek wykluczających (pobierz plik) [4 363kB]

Załącznik 10 - Oświadczenie o niewprowadzaniu zmian we wniosku (pobierz plik) [98kB]

Załącznik 11 - Wzór tabeli protestu (pobierz plik) [100kB]

DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU (Do załącznika 8)

Załącznik 2 - Harmonogram płatności (pobierz plik) [36kB]

Załącznik 3 - Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT (pobierz plik) [72kB]

Załącznik 4 - Wzór weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej (pobierz plik) [120kB]

Załącznik 5 - Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (pobierz plik) [76kB]

Załącznik 6 - Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania (pobierz plik) [142kB]

Załącznik 7 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (pobierz plik) [75kB]

Załącznik 8 - Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (pobierz plik) [74kB]

Załącznik 9 - Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych pobierz plik [314kB]

Załącznik 10 - Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych za naruszenie zasady konkurencyjności pobierz plik [121kB]

 

stopka PO KL

74/150/220/383/384/, ID=15420
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-04-30 09:43:28
Aktualizowany: 2011-03-18 15:44:38
Ilość odsłon: 12627
drukuj