PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Zasady realizacji projektów

Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1. 22.05.2014 r. (pobierz plik)

Załącznik 1 Oświadczenie poświadczające wysokość wkładu w postaci wynagrodzeń 26.03.2010 r. (pobierz plik)

Załącznik 2 Wymagania dotyczące audytu 22.05.2014 r. (pobierz plik)

Załącznik 3 Minimalny zakres umowy szkoleniowej 22.05.2014 r. (pobierz plik)

Załącznik 4 Ewidencja godzin pracy personelu 20.02.2012 r. (pobierz plik)

Załącznik 5 Raport z usługi doradczej 26.03.2010 r. (pobierz plik)

Załącznik 6 Dziennik zajęć 26.03.2010 r. (pobierz plik)

Załącznik 7 Zaświadczenie o zatrudnieniu 30.08.2012 r. (pobierz plik)

Załącznik 8 Wzór zgłoszenia szkolenia 26.03.2010 r. (pobierz plik)

Załącznik 9 Zestawienie kryteriów strategicznych 05.03.2013 r. (pobierz plik)

Załącznik 10 Oświadczenie o wysokości zebranego wkładu prywatnego 25.02.2011 r. (pobierz plik)

Załącznik 11 Zestawienie osiągniętych rezultatów 20.02.2012 r. (pobierz plik)

Załacznik 12 Oświadczenia o niedokonaniu wypłat niezwiązanych z projektem z konta dotacji oraz konta wkładu prywatnego 22.05.2014 r. (pobierz plik)

Załącznik 13 Oświadczenie o dokonywaniu zakupu towarów i usług zgodnie z art. 6c ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 20.02.2012 r. (pobierz plik)

Załącznik 14 Oświadczenie o dokonywaniu zakupu towarów i usług zgodnie z art. 6c ustawy o PARP 05.03.2013 r. (pobierz plik)

Załącznik 15 Oświadczenie o odsetkach bankowych naliczonych od przekazanych na wyodrębniony rachunek transz dofinansowania 05.03.2013 r. (pobierz plik)

Załącznik 16 Zestawienie dokumentów potwierdzających  wykonanie zadania 05.03.2013 r. (pobierz plik)

Załącznik 17 Budżet porównawczy 05.03.2013 r. (pobierz plik)

Załącznik 18 Zestawienie pracowników zatrudnionych we wszystkich realizowanych projektach 22.05.2014 r. (pobierz plik)

Załącznik 19 Zestawienie wyposażenia zakupionego w ramach wszystkich projektów 05.03.2013 r. (pobierz plik)

Załącznik 20 Zestawienie_pzp_zasada_konkurencyjności 22.05.2014 r. (pobierz plik)

Załącznik 21 Zestawienie rozeznanie rynku 22.05.2014 r. (pobierz plik)

Załącznik 22 Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych 05.03.2013 r. (pobierz plik)

Załącznik 23 Oświadczenie dot. osób zatrudnionych od 01.01.2011 05.03.2013 r. (pobierz plik)

Załącznik 24 Zalecenia w zakresie sporządzania strategii ZZL 22.05.2014 r. (pobierz plik)

Poprzednie wersje zasad realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL

Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1. 05.03.2013 r. (pobierz plik)

Załączniki od 1 do 23 do zasad realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 05.03.2013 r. (pobierz plik)

Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 30.08.2012 r. (pobierz plik)

Załączniki od 1 do 15 do zasad realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 30.08.2012 r. (pobierz plik)

Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1. 20.02.2012 r. (pobierz plik)

Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1. (25.02.2011) (pobierz plik)

Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1. (26.03.2010) (pobierz plik)

Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1. (31.08.2009) (pobierz plik)

 

stopka PO KL

74/150/218/385/, ID=14974
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2010-03-26 16:17:38
Aktualizowany: 2014-05-27 10:01:40
Ilość odsłon: 72123
drukuj