PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Komunikaty


Ilość pozycji:  34
1 | 2 | 3 | 4  >  

utworzony: 2014-05-22 09:33:20

„Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 22.05.2014  opublikowano aktualizację Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL.

74/150/218/281/318/, ID=40545
utworzony: 2013-03-05 16:04:33

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 05.03.2012 r.  opublikowano aktualizację Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL.

74/150/218/281/318/, ID=31587
utworzony: 2011-09-15 09:19:43

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje ostateczne listy umów o dofinansowanie zawartych w 2010 r. oraz 2011r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1 "Rozwój  kapitału ludzkiego przedsiębiorstw - projekty konkursowe".

74/150/218/281/318/, ID=23058
utworzony: 2011-07-13 15:22:41

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listy umów o dofinansowanie zawartych w 2010r. oraz 2011r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1 "Rozwój  kapitału ludzkiego przedsiębiorstw - projekty konkursowe".

74/150/218/281/318/, ID=22217
utworzony: 2011-06-15 12:53:27

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listy umów o dofinansowanie zawartych w 2010r. oraz 2011r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1 "Rozwój  kapitału ludzkiego przedsiębiorstw - projekty konkursowe".

74/150/218/281/318/, ID=21821
utworzony: 2011-05-16 15:52:37

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje zaktualizowaną listę umów o dofinansowanie zawartych w 2010r. oraz 2011r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1 "Rozwój  kapitału ludzkiego przedsiębiorstw - projekty konkursowe".

74/150/218/281/318/, ID=21386
utworzony: 2011-04-22 10:20:17

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje zaktualizowaną listę umów o dofinansowanie zawartych w 2010r. oraz 2011r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1 "Rozwój  kapitału ludzkiego przedsiębiorstw - projekty konkursowe".

74/150/218/281/318/, ID=20892
utworzony: 2011-04-01 14:03:18

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje o aktualizacji pytań i odpowiedzi dla konkursu POKL/2.1.1/2010/S w ramach Poddziałania 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach"- studia podyplomowe, przygotowanej w oparciu o pytania zgłaszane podczas spotkania informacyjnego skierowanego do Beneficjentów realizujących projekty w ramach powyższego konkursu.

74/150/218/281/318/, ID=20595
utworzony: 2011-03-16 10:17:32

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie projektu, stosowany w odniesieniu do wniosków rekomendowanych przez Komisję Oceny Projektów, złożonych w odpowiedzi na konkursy nr POKL/2.1.1/2010/S, POKL/2.1.1/2010/Z oraz POKL/2.1.1/2010/O.

74/150/218/281/318/, ID=20326
utworzony: 2011-03-14 09:32:49

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje zaktualizowaną listę umów o dofinansowanie zawartych w 2010r. oraz 2011r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1 "Rozwój  kapitału ludzkiego przedsiębiorstw - projekty konkursowe".

74/150/218/281/318/, ID=20271
1 | 2 | 3 | 4  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj