PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Wsparcie techniczne dla Generatorów

Informujemy, że od dnia 24 lutego 2014 r. obowiązki w zakresie świadczenie usług wsparcia technicznego dla Generatorów PO KL realizowana będą przez firmę Britenet Sp. z o.o.

W związku z powyższym dane kontaktowe do działu HelpDesk ulegają zmianie na:
1.    Telefon: (81) 311 00 32
2.    Fax: (81) 463 44 69
3.    E-mail: generator@britenet.com.pl

Usługa wsparcia świadczona będzie w dniach roboczych od godziny 8:15, do godziny 16:15.
Dodatkowo informujemy, że wszystkie dane kontaktowe do działu HelpDesk wraz z aktualną procedurą zgłaszania problemów udostępnione zostały na stronie:http://www.efs.gov.pl/generatory_wnioskow/Strony/generatory.aspx

 

Generator Wniosków Aplikacyjnych

W związku z koniecznością dostosowania generatora do zmian zachodzących w systemie realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, została udostępniona nowa wersja 8.7 Generatora Wniosków Aplikacyjnych, która obowiązuje od 16 września 2013 r. Aplikacja dostępna jest pod poniższym adresem:
https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/

W związku z udostępnieniem wersji 8.7 GWA, wersja 8.6 została wyłączona. Aby kontynuować edycję wniosku utworzonego w wersji 8.6, należy wczytać go do generatora w wersji 8.7. Zostanie uaktualniona suma kontrolna wczytywanego pliku, a dalsza praca z wnioskiem będzie możliwa.

Od 1 stycznia 2013 r. wszystkie wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w wersji 8 GWA. Jednocześnie w przypadku konieczności poprawy wniosku złożonego w wersji 7.5 GWA, zmiany będą wprowadzane wyłącznie przy użyciu nowej wersji GWA.

Wersja 8 GWA, udostępnia funkcjonalność, która pozwala na otworzenie i wprowadzenie ewentualnych zmian do wniosków o dofinansowanie projektu przygotowanych do 31 grudnia 2011 r. w wersji 6.4 oraz w przypadku wniosków powstałych do 31 grudnia 2010 r. w wersji 5.3 GWA.

UWAGA: Jeżeli po wybraniu Rozpocznij pracę z Generatorem Wniosków Aplikacyjnych nie możesz się połączyć z aplikacją w przeglądarce w miejsce adresu wpisz 91.201.154.176 i naciśnij „Enter”.

 

Generator Wniosków Płatniczych

Informujmy, że instytucja Zarządzająca (IZ) POKL udostępniła w dniu 3 lutego 2014 r. Generator Wniosków Płatniczych w wersji 7.5.2. 

Od dnia 3 do 17 lutego br. istnieje możliwość składania wniosków o płatność przy użyciu zarówno generatora w wersji 7.5.1 jak i 7.5.2. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem GWP 7.5.2.

Wprowadzenie nowych funkcjonalności w aplikacji nie wpłynie na brak zgodności plików przygotowanych we wcześniejszych wersjach Generatora Wniosków Płatniczych.

Generator Wniosków Płatniczych (7.5.2 wersja pełna dla systemów 32-bitowych) (44,2 MB)

Generator Wniosków Płatniczych (7.5.2 wersja pełna dla systemów 64-bitowych) (63 MB)

Generator Wniosków Płatniczych (7.5.2 wersja aktualizująca) (2,9 MB)

Instrukcja użytkownika v 4.0  (5,68 MB)

Instrukcja instalacji v 3.0  (723 KB)

 

stopka PO KL

74/150/, ID=3061
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

Utworzony: 2008-03-18 15:35:27
Aktualizowany: 2014-02-27 12:07:14
Ilość odsłon: 39325
drukuj