PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Aktualności POKL


Ilość pozycji:  92
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  

utworzony: 2011-02-25 12:50:19

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczosci informuje, że w dniu 25.02.2011r. opublikowano aktualizację „Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach poddziałania 2.1.1 PO KL”. 

74/150/381/, ID=19989
utworzony: 2011-01-17 13:05:43

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że wprowadzone zostały zmiany w dokumentacji konkursowej w konkursie na przetestowanie usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska, tj. Wniosku o udzielenie wsparcia oraz Instrukcji wypełniania wniosku o udzielenie wsparcia.

74/150/381/, ID=33540
utworzony: 2011-01-17 13:04:29

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż wydłużeniu uległ termin składania wniosków w konkursie na przetestowanie usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska.

74/150/381/, ID=33539
utworzony: 2011-01-13 13:03:21

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że wprowadzona w dniu 12.01.2011 r., zmiana  w dokumentacji konkursowej w konkursie na przetestowanie usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska polega na usunięciu na stronie 9 Regulaminu oceny Wniosków punktu 1 z przypisu 2.

74/150/381/, ID=33538
utworzony: 2011-01-12 13:02:13

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje wszystkich potencjalnych wykonawców usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska, iż została wprowadzona korekta dokumentacji konkursowej – Regulamin oceny wniosków dla I edycji konkursu na przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie ochrony środowiska.  Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.2.1. „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności".

74/150/381/, ID=33537
utworzony: 2011-01-12 11:20:46

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę umów o dofinansowanie zawartych w 2010r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1 "Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw - projekty konkursowe".

74/150/381/, ID=19081
utworzony: 2010-12-30 11:18:26

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2011 r. zmodyfikowanego wzoru wniosku o dofinansowanie projektu, dnia   20.12.2010 Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła dostosowaną do ww. wzoru wersję Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA), oznaczoną numerem 6.4.

74/150/381/, ID=18817
utworzony: 2010-12-27 12:29:38

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu dzisiejszym opublikowano aktualizacje „Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach poddziałania 2.1.1 PO KL” oraz „Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach poddziałania 2.1.2 PO KL”. Ww. aktualizacje związane są ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz aktualizacją dokumentów wchodzących w zakres Systemu realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

74/150/381/, ID=18774
utworzony: 2010-08-05 12:01:36

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Instytucja Zarządzająca POKL udostępniła do testów nową wersję Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA) zgodną z metodyką Zarządzania Cyklem Projektu (PCM).

74/150/381/, ID=17159
utworzony: 2010-06-22 12:57:53

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uwzględniając trudną sytuację, w jakiej z powodu powodzi mogli potencjalnie znaleźć się beneficjenci Programów Operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka,  Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej oraz Sektorowego Programu Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lub programów Phare, zwraca uwagę na zasady postępowania w sytuacji występowania siły wyższej.

74/150/381/, ID=16172
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj