PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Aktualności POKL


Ilość pozycji:  92
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  

utworzony: 2013-03-05 16:43:33

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 05.03.2013 opublikowano aktualizację Zasad realizacji projektu innowacyjnego testującego w ramach Priorytetu II POKL.

74/150/381/, ID=31592
utworzony: 2013-03-05 16:20:52

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 05.03.2012 opublikowano aktualizację Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL.

74/150/381/, ID=31589
utworzony: 2013-03-05 15:49:41

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 05.03.2012 r.  opublikowano aktualizację Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL.

74/150/381/, ID=31582
utworzony: 2013-03-04 16:29:31

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 19.12.2012 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 244 poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.1/2012/HR „HeRosi organizacji” (8 wniosków, podlegających uprzednio ocenie merytorycznej, ze względu na stwierdzone na tym etapie istotne uchybienia skierowano do ponownej oceny formalnej, w wyniku której zostały one odrzucone ze względu na niespełnienie jednego z kryteriów dostępu). Rekomendację KOP otrzymało 81 wniosków o dofinansowanie.

74/150/381/, ID=31559
utworzony: 2012-10-11 16:43:31

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę umów o dofinansowanie zawartych w 2012 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.2 "Partnerstwo dla zwiększenia adaptacyjności". Umowy o dofinansowanie zostały zawarte w odniesieniu do projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.2/2011/S oraz rekomendowanych do otrzymania dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów. Z uwagi na trwający w dalszym ciągu proces podpisywania umów w ramach wyżej wymienionego konkursu kolejna aktualizacja listy zawartych umów nastąpi w listopadzie 2012r.

74/150/381/, ID=29053
utworzony: 2012-10-09 14:53:59

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, że w odpowiedzi na duże zainteresowanie ogłoszonymi konkursami w ramach działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została uruchomiona specjalna linia informacyjna.

74/150/381/, ID=28997
utworzony: 2012-08-30 16:58:51

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 30.08.2012 opublikowano aktualizację „Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL”.

74/150/381/, ID=28511
utworzony: 2012-02-21 15:10:28

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 20 lutego 2012 r. opublikowano aktualizację „Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL”.

74/150/381/, ID=25688
utworzony: 2011-04-13 13:06:53

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż test wiedzy konsultantów w ramach konkursu na „Pilotaż usługi doradztwa – asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej”  w poddziałaniu 2.2.1 POKL odbędzie się 19 kwietnia 2011 r. w Warszawie.

74/150/381/, ID=33541
utworzony: 2011-04-12 15:00:49

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że wszystkie pytania i odpowiedzi do Konkursu na „Pilotaż usługi doradztwa-asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej” w ramach poddziałalnia 2.2.1 POKL zostały zamieszczone na stronie konkursu http://pokl.parp.gov.pl/index/more/20546 w zakładce „Pytania i odpowiedzi”.

74/150/381/, ID=20696
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj