PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Aktualności POKL


Ilość pozycji:  92
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  

utworzony: 2013-08-02 14:53:25

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że opublikowana została korekta listy rankingowej opublikowanej w dniu 4 marca 2013 roku.

74/150/381/, ID=34691
utworzony: 2013-07-22 14:11:50

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 1 wniosku o dofinansowanie, skierowanego do oceny merytorycznej po pozytywnym rozpatrzeniu protestu od wyników oceny formalnej przez PARP. Wniosek ten nie otrzymał rekomendacji KOP.

74/150/381/, ID=34391
utworzony: 2013-06-07 13:39:55

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 29 kwietnia 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 4 czerwca 2013 r. zakończono ocenę formalną 43 wniosków o dofinansowanie projektu skierowanych do uzupełnień po ocenie formalnej.

74/150/381/, ID=33435
utworzony: 2013-05-29 11:20:27

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 23 maja 2013 roku zakończono ocenę formalną wniosku o dofinansowanie, przywróconego do oceny formalnej po pozytywnym rozpatrzeniu protestu. Przedmiotowy wniosek został skierowany do oceny merytorycznej.

74/150/381/, ID=33303
utworzony: 2013-05-27 16:04:19

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 7 maja 2013r. Instytucja Pośrednicząca wyraziła zgodę na zwiększenie alokacji w ramach konkursu POKL/2.1.2/2012/S o kwotę 1 319 183,03 PLN.

74/150/381/, ID=33267
utworzony: 2013-05-22 16:28:26

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 13 wniosków o dofinansowanie, przywróconych do oceny merytorycznej po pozytywnym rozpatrzeniu protestu przez PARP. Rekomendację KOP otrzymało 10 wniosków o dofinansowanie.

74/150/381/, ID=33205
utworzony: 2013-05-22 16:00:59

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 14 poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/FS. Rekomendację KOP otrzymało 5 wniosków o dofinansowanie.

74/150/381/, ID=33200
utworzony: 2013-04-17 11:45:47

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 35 poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2012/S (7 wniosków podlegających uprzednio ocenie merytorycznej, ze względu na stwierdzone na tym etapie istotne uchybienia skierowano do ponownej oceny formalnej, w wyniku której zostały one odrzucone ze względu na niespełnienie jednego z kryteriów dostępu). Rekomendację KOP otrzymało 8 wniosków o dofinansowanie.

74/150/381/, ID=32385
utworzony: 2013-04-15 11:09:12

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w przypadku wniosku nr WND-POKL.02.01.01-00-428/12 przy sporządzaniu listy rankingowej dla konkursu POKL/2.1.1/2012/HR doszło do omyłki w wyliczeniu średniej punktacji w ramach jednego z kryteriów oceny merytorycznej, co spowodowało błędne umieszczenie wniosku na liście rankingowej jako nierekomendowanego do otrzymania wsparcia.

74/150/381/, ID=32335
utworzony: 2013-03-14 15:06:30

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 28 lutego 2013 r. zakończono nabór wniosków na konkurs nr POKL/2.1.1/2012/ZS, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL „Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw”.

74/150/381/, ID=31762
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj