PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Aktualności POKL


Ilość pozycji:  92
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  

utworzony: 2014-03-31 13:30:26

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną trzech wniosków o dofinansowanie, przywróconych do oceny merytorycznej po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (dot. odwołań rozpatrywanych do dnia 14 marca 2014 r.). Decyzją KOP żaden wniosek nie uzyskał rekomendacji do dofinansowania

74/150/381/, ID=39231
utworzony: 2014-03-11 08:30:37

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną jednego wniosku o dofinansowanie, przywróconego do oceny merytorycznej po pozytywnym rozpatrzeniu protestu przez PARP (dot. protestów rozpatrywanych do dnia 11 lutego 2014 r.). Ww. wniosek nie uzyskał rekomendacji do otrzymania dofinansowania.

74/150/381/, ID=38844
utworzony: 2014-01-28 12:34:38

W związku z powstaniem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w wyniku przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. 2013 poz. 1390) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie informuje, że zamiana Ministerstwa nie oznacza konieczności aneksowania zawartych umów o dofinansowanie projektu.

74/150/381/, ID=38170
utworzony: 2014-01-23 11:15:39

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 4 wniosków o dofinansowanie, przywróconych do oceny merytorycznej po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania przez  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (dot. odwołań rozpatrywanych do dnia 9 stycznia 2014 r.). Decyzją KOP żaden wniosek nie uzyskał rekomendacji do dofinansowania.

74/150/381/, ID=38082
utworzony: 2014-01-17 10:24:21

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje skorygowaną listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu „Zielone Światło".

74/150/381/, ID=37986
utworzony: 2013-12-11 14:13:50

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 3 wniosków o dofinansowanie, przywróconych do oceny merytorycznej po pozytywnym rozpatrzeniu protestu przez PARP (dot, protestów rozpatrywanych do dnia 20 listopada 2013 r.). Rekomendację KOP otrzymał 1 wniosek o dofinansowanie.

74/150/381/, ID=37240
utworzony: 2013-12-09 15:16:38

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje skorygowaną listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w ramach konkursu „Zielone Światło".

74/150/381/, ID=37179
utworzony: 2013-10-02 15:18:00

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 07.06.2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 678 poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.1/2012/ZS „Zielone Światło” (2 wnioski zostały wycofane z oceny, 2 wnioski podlegające uprzednio ocenie merytorycznej ze względu na stwierdzone na tym etapie istotne uchybienia skierowano do ponownej oceny formalnej, w wyniku której zostały one odrzucone z uwagi na niespełnienie jednego z kryteriów dostępu). Rekomendację KOP otrzymało 217 wniosków o dofinansowanie.

74/150/381/, ID=35703
utworzony: 2013-08-09 14:42:48

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prezentuje listę umów o dofinansowanie zawartych w 2013 roku w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Umowy o dofinansowanie zostały zawarte w odniesieniu do projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.1/HR „HeRosi organizacji” oraz rekomendowanych do otrzymania dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów.

74/150/381/, ID=34774
utworzony: 2013-08-05 16:28:47

Informacja Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na temat ilości złożonych wniosków oraz ich łącznej wartości.

74/150/381/, ID=34707
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj