PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Aktualności POKL


Ilość pozycji:  92
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  

utworzony: 2014-07-08 12:28:27

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Świadczenie usług doradczych w Punktach Konsultacyjnych KSU” w ramach projektu systemowego pt. „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”, realizowanego w ramach poddziałania 2.2.1 POKL

74/150/381/, ID=41584
utworzony: 2014-06-18 15:22:56

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną 58 poprawnych formalnie wniosków złożonych w ramach konkursu POKL/2.1.2/2014/S (1 z 59 wniosków mających podlegać ocenie merytorycznej ze względu na stwierdzone istotne uchybienia skierowano do ponownej oceny formalnej, w wyniku której został on odrzucony ze względu na niespełnienie jednego z kryteriów dostępu). Rekomendację KOP otrzymało 16 wniosków o dofinansowanie.

74/150/381/, ID=41255
utworzony: 2014-06-16 14:56:30

Dziękujemy za zapoznanie się z projektem dokumentacji konkursowej na świadczenie usług doradczych w PK KSU oraz za przekazane dotychczas przez Państwa pytania, uwagi i sugestie do ww. projektu.

74/150/381/, ID=41192
utworzony: 2014-05-22 11:02:34

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 22.05.2014 r. opublikowała aktualizację Zasad realizacji projektu innowacyjnego testującego w ramach Priorytetu II POKL.

74/150/381/, ID=40571
utworzony: 2014-05-22 10:04:52

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 22.05.2014 opublikowała aktualizację Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL.

74/150/381/, ID=40560
utworzony: 2014-05-22 09:58:19

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 22.05.2014  opublikowano aktualizację Zasad realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL.

74/150/381/, ID=40557
utworzony: 2014-05-14 14:00:52

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 11 kwietnia 2014 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 12 maja 2014 r. zakończono ocenę formalną 6 wniosków o dofinansowanie projektu skierowanych do uzupełnień po ocenie formalnej.

74/150/381/, ID=40337
utworzony: 2014-04-15 10:08:20

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości publikuje dokument zawierający opis najczęściej występujących uchybień i nieprawidłowości, który został przygotowany na podstawie wyników kontroli projektów konkursowych w ramach PO KL (Poddziałanie 2.1.1 i 2.1.2) przeprowadzanych w latach 2012-2013.

74/150/381/, ID=39568
utworzony: 2014-04-11 14:30:14

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 4 kwietnia 2014 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 11 kwietnia 2014 r. zakończono ocenę formalną 68 wniosków o dofinansowanie projektu, złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POKL/2.1.2/2014/S.

74/150/381/, ID=39492
utworzony: 2014-04-04 14:08:27

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, iż w dniu 31 marca 2014 r. zakończono nabór wniosków na konkurs nr POKL/2.1.2/2014/S, ogłoszony w ramach Poddziałania 2.1.2 PO KL „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności”.

74/150/381/, ID=39330
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj