PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Aktualności POKL


Ilość pozycji:  92
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 

utworzony: 2008-04-17 12:19:28

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza wyniki naboru na asesorów w ramach Działania 2.1 "Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki" w obszarze "Zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw".

74/150/381/, ID=33527
utworzony: 2008-03-03 12:50:36
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 
zaprasza
 
do składania wniosków o wpis na listę asesorów dokonujących oceny merytorycznej projektów składanych w odpowiedzi na konkursy ogłaszane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki" w obszarze „Zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw".
74/150/381/, ID=33529
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj