PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
drukuj

Aktualności POKL


Ilość pozycji:  92
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  

utworzony: 2015-12-28 11:10:00

W związku z ustaleniami poczynionymi podczas ostatniego spotkania konsultacyjnego dot. zapewniania jakości usług rozwojowych w RUR, które odbyło się w siedzibie PARP w dniu 15 grudnia 2015 r., poniżej prezentujemy materiał przygotowany jako podsumowanie ww. spotkania oraz materiał podsumowujący koncepcję zmiany wymagań jakościowych w odniesieniu do podmiotów i świadczonych przez nie usług, a także sposobu ich weryfikacji. Zapraszamy do zapoznania się z treścią zamieszczonych dokumentów oraz do zgłaszania ewentualnych uwag w zakresie przedstawionych koncepcji weryfikacji wymagań dotyczących jakości świadczonych usług w RUR za pomocą zamieszczonego formularza uwag (pobrz plik) najpóźniej do dnia 8 stycznia 2016 r.

74/150/381/, ID=48949
utworzony: 2015-12-04 09:28:14

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie podsumowujące konsultacje dot. wymogów jakościowych związanych ze świadczenia usług za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych. Spotkanie odbędzie się w dniu 15 grudnia br. w siedzibie PARP, przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie w godzinach 11.00-14.30. Korzystając z okazji pragniemy uprzejmie podziękować wszystkim osobom, które do tej pory wzięły udział w konsultacjach i przekazały nam swoje uwagi i sugestie dotyczące zarówno warunków rejestracji jak również wymogów jakościowych związanych ze świadczeniem usług za pośrednictwem RUR.

 

74/150/381/, ID=48913
utworzony: 2015-11-27 16:38:08

W nawiązaniu do komunikatu z zaproszeniem do udziału w spotkaniu konsultacyjnym poświęconym wymogom jakościowym dot. świadczenia usług opublikowanych w Rejestrze Usług Rozwojowych pragniemy jeszcze raz uprzejmie podziękować za udział w spotkaniu, zgłoszone uwagi oraz komentarze.

74/150/381/, ID=48907
utworzony: 2015-11-12 09:30:17

W nawiązaniu do komunikatu dot. podsumowania spotkania konsultacyjnego z dnia 27 października 2015 r. pragniemy uprzejmie podziękować wszystkim osobom, które do tej pory wzięły udział w konsultacjach i przekazały nam swoje uwagi i sugestie. Jednocześnie chcielibyśmy zachęcić do dalszego zaangażowania w pracach dot. określenia wymogów jakościowych dla podmiotów świadczących usługi rozwojowe za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych.

74/150/381/, ID=48865
utworzony: 2015-11-09 08:36:00

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informuje, że w dniu dzisiejszym uruchomiona została rejestracja podmiotów świadczących usługi rozwojowe w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR). RUR to ogólnopolska, internetowa baza ofert usług rozwojowych - szkoleniowych i doradczych, dostępna pod adresem https://www.inwestycjawkadry.info.pl. Stanowi ona rozbudowaną wersję internetowej bazy szkoleń działającej pod tym samym adresem do końca października br.

74/150/381/, ID=48862
utworzony: 2015-11-02 11:42:44

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 29 października br. dotyczącego podsumowania spotkania konsultacyjnego w sprawie zapewnienie jakości w RUR, uprzejmie informujemy, iż termin na zgłaszanie uwag do notatki ze spotkania został wydłużony do dnia 6 listopada br.

74/150/381/, ID=48793
utworzony: 2015-10-30 11:39:30

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 października 2015 r. dotychczasowa baza www.inwestycjawkadry.pl zostanie wyłączona. Jest to związane z jej przekształceniem w Rejestr Usług Rozwojowych (RUR), co może oznaczać czasową niedostępność serwisu. Oznacza to, że dane podmiotów, które nie zaakceptowały zmienionego Regulaminu portalu, zostaną z niego usunięte. W takim przypadku dostęp do RUR możliwy będzie dopiero po ponownym zarejestrowaniu się w systemie. Natomiast dane z kont, użytkowników którzy zaakceptowali nowy Regulamin zostaną automatycznie przeniesione do Rejestru, niemniej niezbędne będzie dokończenie procesu rejestracji- o szczegółach będziemy informowali tych użytkowników drogą mailową. Jednocześnie pragniemy poinformować, że wszystkie dane znajdujące się do tej pory w bazie www.inwestycjawkadry.pl zostaną przeniesione do archiwum.

74/150/381/, ID=48788
utworzony: 2015-10-29 14:13:50

W nawiązaniu do komunikatu z zaproszeniem do udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym standardu świadczenia usług za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych pragniemy jeszcze raz uprzejmie podziękować za udział w spotkaniu i zgłoszone uwagi oraz komentarze.

Poniżej przedstawiamy prezentację dotyczącą standardu świadczenia usług za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych oraz materiał podsumowujący przebieg konsultacji. Zachęcamy do dalszego aktywnego udziału w konsultacjach i zgłaszania uwag.

74/150/381/, ID=48784
utworzony: 2015-10-15 16:08:49

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, kontynuując działania na rzecz doskonalenia systemu zapewnienia jakości usług rozwojowych, zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjne dot. standardu świadczenia usług za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych, które odbędzie się w dniu 27 października br. w siedzibie PARP, przy ul. Pańskiej 81/83 w Warszawie.

74/150/381/, ID=48644
utworzony: 2015-08-04 16:28:28

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pragnie poinformować o zakończeniu procesu testowania systemu informatycznego do obsługi Rejestru Usług Rozwojowych. W ciągu zaledwie 3 miesięcy strona testowa Rejestru została wyświetlona ponad 30 tysięcy razy, co świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu ze strony potencjalnych użytkowników. W tym czasie z udostępnionej wersji Rejestru skorzystało prawie tysiąc aktywnych użytkowników, założonych zostało ponad 400 profili podmiotów świadczących usługi rozwojowe i ponad 100 profili uczestników instytucjonalnych.

74/150/381/, ID=48458
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  >  
PODZIEL SIĘ:

Formularz zgłaszania błędów na stronie internetowej pokl.parp.gov.plFormularz nie służy zgłaszaniu błędów w generatorach wniosków PARP!

drukuj